Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

W jakim celu wykorzystuje się kolor w strefowym wyłączniku awaryjnym?

Kolor wyłącznika strefowego nie jest obecnie wymieniony w żadnej zharmonizowanej normie. Użycie czarnego koloru na żółtym tle w przypadku wyłącznika strefowego wynika z konieczności odróżnienia go od
wyłącznika awaryjnego (w rozumieniu normy PN-EN ISO 13850), który zawsze musi być w kolorze czerwonym na żółtym tle. Jeśli ten wyłącznik strefowy nie jest oznaczony w taki sposób, wówczas konieczne jest użycie innego koloru. Wyjaśnia to, dlaczego w całym przemyśle stosuje się czarny przycisk na żółtym tle dla wyłączników.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl