Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy w przypadku ręcznego elementu sterowania można używać ręcznego obejścia wyłącznika awaryjnego (np. za pomocą przełącznika kluczowego)? Jeśli tak, jak powinien wyglądać odpowiedni układ? Czy niezbędne jest zastosowanie zworki?

Norma PN-EN ISO 13850, 4.1.1 mówi o tym, że funkcja wyłącznika awaryjnego powinna być przez cały czas dostępna i aktywna. Ponadto funkcja wyłącznika awaryjnego musi być nadrzędna w stosunku do wszystkich innych funkcji i operacji we wszystkich trybach pracy maszyny. Nie wolno wyłączać żadnych urządzeń służących do uwalniania uwięzionych osób.

W przypadku aktywatora wtykowego: usunięcie go musi powodować ominięcie wyłącznika awaryjnego z użyciem zworki. Można również ominąć zadziałanie wyłącznika awaryjnego za pomocą przełącznika kluczowego. Jednak nie jest to dozwolone (zgodnie z normą PN-EN ISO 13850 4.1.1).

Gdy możliwe jest odłączenia wyłącznika awaryjnego (np. w przenośnych, podwieszonych urządzeniach uczących się) lub gdy maszynę można częściowo odłączyć, wówczas należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do pomylenia aktywatorów aktywnych i nieaktywnych.

W przypadku wtykowych aktywatorów z wyłącznikiem awaryjnym (czerwonym na żółtym tle) należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do pomylenia aktywatorów aktywnych i nieaktywnych w momencie włączenia aktywatora. Oznacza to, że konieczne jest odłączenie aktywatora od maszyny i zablokowanie go.Jeśli nie jest to możliwe, wówczas nie wolno używać wyłącznika awaryjnego (czerwonego na żółtym tle). Wyłącznik awaryjny musi zostać zdefiniowany jako szybkie urządzenie zatrzymujące, oznakowane innym kolorem (np. czarnym lub szarym).

W odniesieniu do prasy jest to szczegółowo opisane w normach typu C: EN 692 i EN 693.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl