Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jaki jest podział odpowiedzialności, gdy producent maszyny podzleca wykonanie projektu elektrycznego?

Odpowiedzialność klienta i zleceniodawcy określona jest w ramach umowy.

Kto dokonuje oceny ryzyka? Czy podwykonawca może poprosić o to producenta maszyny?
Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, ocena ryzyka musi być obowiązkowo przeprowadzona w ramach procesu projektowania. W takim przypadku podwykonawca musi dysponować oceną ryzyka umożliwiającą utworzenie projektu elektrycznego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi oceny ryzyka.


Bliższe rozważenie skłania do stwierdzenia, że podwykonawca (projektu elektrycznego) nie ma istotnej wiedzy niezbędnej do sporządzenia oceny ryzyka, gdyż nie zna maszyny. Ocena ryzyka musi być dostępna w celu umożliwienia prawidłowego wdrożenia projektu elektrycznego.
Do sporządzenia dokumentacji możliwe jest zaangażowanie strony trzeciej, ale musi to być wyraźnie zaznaczone w umowie.

Jak może postępować podwykonawca w sytuacji, gdy nie jest możliwa realizacja odpowiedniej koncepcji bezpieczeństwa z powodu m.in. braków mechanicznych (np. w przypadku braku obudowy zabezpieczającej)?
Autor projektu elektrycznego może wyłącznie sporządzić projekt z wykorzystaniem dostępnych mu dokumentów (dotyczących oceny ryzyka i koncepcji bezpieczeństwa). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dodatkowymi kosztami obciążony zostaje klient. Zazwyczaj firma elektryczna nie zna szczegółowo maszyny, tak więc może odwoływać się wyłącznie do dokumentacji dostarczonej wraz z maszyną.

Niestety, często zdarza się, że podwykonawca nie otrzymuje niezbędnych dokumentów, i w rezultacie powstają duże koszty związane z dodatkową pracą i modyfikacjami wymaganymi podczas uruchamiania maszyny.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl