Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Jak często należy kontrolować optoelektroniczne urządzenia ochronne ESPE?

Okresy/odstępy pomiędzy kontrolami urządzeń ESPE musi określać operator na podstawie przeprowadzonej oceny zagrożeń, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV). Kontrolę musi przeprowadzić kompetentna osoba tuż po pierwszym uruchomieniu, po dokonaniu naprawy, po zainstalowaniu i w wyjątkowych okolicznościach (np. po relokacji maszyny).

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od ewentualnych warunków oddziałujących na optoelektroniczne urządzenie ochronne (ESPE), powodujących pogorszenie funkcjonowania i ujemnie wpływających na bezpieczeństwo. Na częstotliwość kontroli mają wpływ również poniższe kryteria.

  • Warunki eksploatacji optoelektronicznych urządzeń ESPE (czas użytkowania w ciągu dnia, obciążenie)
  • Wytyczne producenta
  • Doświadczenia wyniesione z pracy w trybie awaryjnym urządzeń ESPE
  • Statystyka wypadków lub nagromadzenie uszkodzeń dotyczących porównywalnego sprzętu roboczego

O ile nie jest to inaczej określone dla częstotliwości kontroli, na przykład przez konkretne regulacje techniczne lub podobne dokumenty, zalecana jest 1 kontrola w roku. W zależności od aplikacji i „poziomu zagrożenia” instalacji/maszyny częstotliwość kontroli powinna być zwiększona do 1 kontroli na 6 miesięcy.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl