Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Czy istnieją standardowe wymagania dotyczące częstotliwości kontroli maszyn?

Prawo nie przewiduje żadnych powszechnie obowiązujących częstotliwości kontroli maszyn. W rzeczywistości nie miałoby to sensu, zważywszy na różnorodność maszyn i związanych z nimi wymagań.

Częstotliwość kontroli powinien indywidualnie określić operator zgodnie z przestrzeganiem następujących specyfikacji: konieczne jest sporządzenie na piśmie oceny zagrożeń określającej typ, zakres i odstępy czasowe (zgodnie z paragrafem 3 BetrSichV). W ramach oceny zagrożeń należy również przeanalizować potencjalną potrzebę krótszych okresów pomiędzy kontrolami, na przykład w związku ze szczególnymi warunkami pracy. Można również uwzględnić dłuższy okres pomiędzy kontrolami, jednak wyłącznie w przypadku, gdy jego zasadność wynika z przeprowadzonej oceny zagrożeń.

Zasadniczo, okresy pomiędzy kontrolami w odniesieniu do instalacji i maszyn powinny być mierzone tak, aby można było na czas wykryć wszelkie potencjalne uszkodzenia (paragraf 5 BGV A3).

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl