Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Jeśli maszyna zawiera ręczne stanowisko robocze, do którego wstawiane są części, po czym zostają zamknięte i zablokowane drzwi ochronne – czy maszyna musi zostać ponownie uruchomiona automatycznie lub czy to uruchomienie ma być zainicjowane w sposób ręczny?

W zasadzie maszyna nie może ponownie uruchamiać się w sposób automatyczny.

Jednak jeśli z oceny ryzyka wynika, że proces nie wiąże się z żadnym ryzykiem, maszyna może włączać się automatycznie,
pod warunkiem możliwości wykluczenia ewentualności zamknięcia użytkownika wewnątrz maszyny po zamknięciu zabezpieczeń. W opisanym przypadku mogłoby to oznaczać, że tylko niektóre części ciała użytkownika dostają się do wnętrza maszyny (na przykład poprzez klapę).

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl