Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Czy można wprowadzić do obrotu instalację lub maszynę bez instrukcji obsługi, jeśli zostanie ona dostarczona w terminie późniejszym?

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (artykuł 5, paragraf 1 c) instalacji/maszyny nie wolno wprowadzić do obrotu bez instrukcji obsługi. Nie jest zdefiniowany żaden okres karencji.


Producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel musi dostarczyć instrukcję obsługi przed wprowadzeniem instalacji/maszyny do obrotu i/lub przed jej uruchomieniem.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl