Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Jeśli wprowadzone w maszynie zmiany nie są uznane za istotne zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG), czy muszą zostać udokumentowane?

W przypadku braku istotnych zmian, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG), pracodawca musi ocenić zmodyfikowaną maszynę pod kątem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaleca się również udokumentowanie, że wprowadzone zmiany nie są istotne.


W szczególności ważne jest uwzględnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV) oraz oceny zagrożeń zgodnie z BetrSichV. Należy dostosować dokumentację do nowych warunków. W celu zagwarantowania, że użytkowanie maszyny jest bezpieczne, wprowadzone do niej zmiany mogą wymagać dołączenia innych dokumentów należących do operatora (schematów połączeń, instrukcji obsługi itd.).

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl