Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Jeśli producent potrzebuje części zamiennych dla starszej maszyny, to czy części te muszą spełniać wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej?

Podczas serwisowania instalacji i maszyn pracodawca musi spełniać postanowienia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle – BetrSichV). Może to mieć wpływ na zakup części zamiennych.

Części zamienne pełnią taką samą funkcję jak jakikolwiek inny produkt: konieczne jest spełnienie przepisów obowiązujących w momencie skierowania części na rynek. Jednak nie wszystkie części zamienne podlegają przepisom dyrektywy maszynowej. Produkty te podlegają Ustawie o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl