Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Czy tytuł „Certified Machinery Safety Expert” znany jest na skalę międzynarodową?

Treść szkolenia oraz związane z nim kwalifikacje są unormowane w skali światowej. Jednakże w niektórych punktach występują odstępstwa umożliwiające uwzględnienie krajowych wymagań, takich jak na przykład w Europie znak CE czy też przepisy OSHA w USA. Oczywiście, w przypadku gdy pozytywnie zaliczysz program szkoleniowy, będziesz posiadać ważny w skali międzynarodowej certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną TÜV Nord.
Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej www.cmse.com.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl