Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Brak zagrożeń emitowanych przez maszynę. Czy wciąż podlega ona przepisom dyrektywy maszynowej?

Fakt, czy maszyna generuje, czy też nie generuje zagrożeń, nie stanowi kryterium, według którego może być zdefiniowane zastosowanie dyrektywy maszynowej.

Dyrektywę maszynową należy stosować wówczas, gdy maszynę można przydzielić do jednej z kategorii produktów objętych artykułem 1, paragraf 1, gdy nie jest ona wykluczona na mocy paragrafu 2 tego artykułu i nie podlega zakresowi innej specjalnej dyrektywy, zgodnie z artykułem 3.

Niektóre kraje członkowskie WE powołują się na „klauzulę franczyzy”, która wyklucza produkty niebędące niebezpiecznymi z zakresu podlegania dyrektywie maszynowej. Tym niemniej jednak taka klauzula została celowo wykluczona z nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl