Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Kto jest odpowiedzialny za opatrzenie maszyny znakiem CE?

Maszyna wybudowana przed rokiem 1995 ma zostać zmodernizowana przez inną firmę. Nie jest to istotna zmiana, jednak maszyna musi posiadać znak CE. Czy zatem firma modernizującą maszynę odpowiada za nadanie znaku CE?

Jeśli nie wprowadzono istotnych zmian, nadanie znaku CE nie jest niezbędne. Niemniej jednak maszyna musi co najmniej spełniać wymagania znajdujące się w Załączniku I do przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle.
Strona trzecia nigdy nie będzie producentem, jednak istnieje okazja do przydzielenia jej funkcji upoważnionego przedstawiciela do celów przeprowadzenia procedury oceny zgodności według dyrektywy maszynowej.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl