Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Czy urządzenia PNOZ pracujące przy napięciu roboczym 230 V spełniają warunki PELV dla obwodów startowych i wejściowych zgodnie z normą PN-EN 50178? W jaki sposób jest to udokumentowane?

Informacja dotycząca napięcia roboczego jest udokumentowana w instrukcji obsługi urządzenia.

Na przykład instrukcja obsługi przekaźnika PNOZ X3 zawiera następującą uwagę:


Uwaga dotycząca przepięcia kategorii III:
jeśli w jednostce występują napięcia wyższe od niskiego napięcia (>50 V AC lub >120 V DC), wówczas elementy i czujniki podlegające obsłudze operatora muszą charakteryzować się znamionowym napięciem izolacji równym co najmniej 250 V.

Urządzenia, dla których uwaga ta pojawia się w instrukcjach obsługi, spełniają wymagania PELV zgodnie z normą PN-EN 50178.

Urządzenia, dla których uwaga ta nie występuje w instrukcjach obsługi, nie spełniają wymagań PELV zgodnie z normą PN-EN 50178.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl