Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Jaką koncepcje bezpieczeństwa należy zastosować w dużych centrach obróbczych?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV) ogrodzenia chroniące przed upadkiem lub wyrzucaniem przedmiotów (Załącznik 1 Nr 2.5 BetrSichV) nie zawsze mogą być stosowane w dużej, dostępnej instalacji i w maszynach obrabiających duże części, ponieważ mogą one być przemieszczane tylko za pomocą suwnicy.

Podczas projektowania koncepcji bezpieczeństwa maszyn zazwyczaj niezbędne jest zapewnienie wystarczającej swobody ruchów operatorowi podczas montażu i uruchamiania maszyny (w połączeniu ze zmniejszonymi prędkościami liniowymi i obrotowymi). Konieczne jest wykorzystanie obliczeń energii wyrzucanych części w celu wyznaczenia ewentualnego zasięgu, w jakim części te mogą być wyrzucane. W rezultacie mamy do czynienia z „półzamkniętą” koncepcją bezpieczeństwa. Istotną rolę w koncepcji bezpieczeństwa pełnią organizacja oraz sprzęt ochrony indywidualnej.

Należy tu również uwzględnić reguły techniczne bezpiecznej obsługi (TRBS) 2111, części 1 i 2.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl