Polska | polski

Znajomość norm

Jakie kroki czynią walidację zgodną z normą PN-EN ISO 13849-2?

Pytanie: Walidacja funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą: Norma PN-EN 13849-2 wymienia szereg procedur, takich jak: analiza, testowanie, weryfikacja i walidacja. Jak można wykorzystywać je w celu stworzenia struktury, tak aby wynik reprezentował prawidłową walidację? Czy poprawne jest stwierdzenie, że walidacja nie istnieje „jako taka”, lecz wszystkie rodzaje aktywności, takie jak: testowanie, analiza, test działania itd. stanowią walidację, gdy są one przeprowadzane w sposób konstruktywny i udokumentowany.

Odpowiedź: Na walidację, zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2, składa się szereg kroków zależnych od złożoności aplikacji. Walidacja obejmuje jakościowe sprawdzenie w odniesieniu do funkcji bezpieczeństwa (weryfikacja poziomu bezpieczeństwa), testy funkcjonalne oraz inne analizy działania i testy - również dotyczące dokumentacji.
Jak wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie, walidacja składa się z szeregu czynności związanych z analizą i testem funkcjonowania wraz z pełną dokumentacją.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl