Polska | polski

Znak CE

Czy instrukcja obsługi może zawierać odniesienia do innych instrukcji?

Jeśli instalacja zostaje zmontowana z kilku maszyn częściowych, wówczas konieczne jest również zmodyfikowanie instrukcji obsługi. Jeśli chodzi tylko o dodanie automatycznego załadunku/wyładunku (np. w odniesieniu do robotów), wystarczyć może dołączenie zaleceń pochodzących z oryginalnej instrukcji obsługi. Zależy to również od złożoności ewentualnej instalacji po jej ukończeniu.

Gdy kilka pojedynczych maszyn zostaje połączonych w celu utworzenia zespołu maszyn, wówczas jako wytyczne do tworzenia instrukcji obsługi można wykorzystać raport DIN 146.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl