Polska | polski

Znak CE

Kto odpowiada za tworzenie instrukcji obsługi?

Instrukcje obsługi tworzone są najczęściej przez producenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela (wyznaczonego w ramach Wspólnoty). Do utworzenia instrukcji obsługi może być upoważniony zewnętrzny dostawca usług, jednak musi to odbyć się we współpracy z producentem. Podstawą w tym procesie jest przeprowadzenie oceny ryzyka.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl