Polska | polski

Znak CE

Co należy uwzględnić w przypadku, gdy przez określony czas instalacja ma składać się z różnych modułów do celów testowych?

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa maszyn z reguły również w tym przypadku powinna być stosowana dyrektywa maszynowa (DM). Jednakże artykuł 1 (2) h) DM mówi o tym, że maszyny zaprojektowane w sposób specjalny i zbudowane do celów badawczych do użytku tymczasowego w laboratoriach są wykluczone z zakresu jej obowiązywania.

Tym niemniej bezpieczeństwo maszyn musi spełniać minimalne wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn (BetrSichV) oraz wszystkich innych krajowych przepisów i regulacji.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl