Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Czy używane maszyny muszą być aktualizowane do obecnego stanu techniki?

Załącznik 1, Nr. 2.18 do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) w połączeniu z paragrafem 4, punkt 2 określa zabezpieczenia chroniące przed bezpośrednim lub pośrednim kontaktem z częściami będącymi pod napięciem. Jednakże norma PN-EN 60204-1 nie zawiera żadnych zobowiązań dotyczących modernizowania używanych maszyn. Niemniej jednak wszystkie podzespoły wymieniane w używanej maszynie muszą być zgodne ze stanem aktualnego poziomu techniki.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl