Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Czy sprzęt ochrony indywidualnej jest traktowany jako sprzęt roboczy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w przemyśle BetrSichV?

Sprzęt ochrony indywidualnej nie jest zaliczany do sprzętu roboczego, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV). Podlega on przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy na użytek sprzętu ochrony indywidualnej stosowanego w miejscu pracy (PSA-BV). Również w tym przypadku obowiązują pewne wyjątki, na przykład dotyczące butli gazowych stosowanych w aparatach tlenowych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl