Polska | polski

Znajomość norm

Czy 2-kanałowe urządzenia blokujące z 2-kanałowym wyłącznikiem awaryjnym mogą być podłączone szeregowo do przekaźnika PNOZ e1p?

Odpowiedzi na to pytanie można udzielić dopiero po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
Zasadniczo połączenie szeregowe wyłączników awaryjnych i urządzeń blokujących jest raczej problematyczne,
gdyż drzwi ochronne są głównym zabezpieczeniem dla ludzi.

Funkcja wyłącznika awaryjnego musi być w każdej chwili dostępna, musi działać i musi mieć priorytet nad wszystkimi innymi funkcjami oraz procesami roboczymi w każdym z trybów pracy maszyny.
Wówczas nie ma też możliwości wykrywania pojedynczych błędów
lub mogą one być ukryte przez taką architekturę układu, co prowadzi do utraty bezpieczeństwa.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl