Polska | polski

Znajomość norm

Jaka jest różnica pomiędzy normami typu A, B i C?

Normy typu A to podstawowe normy bezpieczeństwa zawierające najważniejsze koncepcje, zasady projektowania i ogólne aspekty, które można zastosować do wszystkich maszyn.

Przykład normy typu A:

  • PN-EN ISO 12100 - Ogólne zasady projektowania

Normy typu B są ogólnymi normami bezpieczeństwa omawiającymi aspekty bezpieczeństwa lub jeden typ zabezpieczenia, który można wykorzystywać dla szerokiej gamy maszyn. Jednakże istnieją dwa typy norm B, normy typu B1 dotyczące szczególnych aspektów bezpieczeństwa i normy typu B2 dla zabezpieczeń.

Przykłady norm typu B1:

  • PN-EN ISO 13849-1/-2 - Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem
  • PN-EN ISO 13855 - Rozmieszczenie zabezpieczeń

Przykłady norm typu B2:

  • PN-EN 574 - Oburęczne urządzenia sterujące oraz
  • PN-EN 953 - Osłony stałe 

Normy typu C to normy związane z bezpieczeństwem maszyn, zawierające szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla konkretnej maszyny lub grupy maszyn.

Przykłady norm typu C:

  • PN-EN 693 - Prasy hydrauliczne
  • PN-EN 415 - Maszyny pakujące
  • PN-EN 12409 - Maszyny do formowania termicznego

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl