Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Co należy uwzględniać w przypadku podzespołów bezpieczeństwa (skanerów, czujników optycznych itd.) posiadanych przez nas w magazynie, które zostały skierowane na rynek przed rokiem 2009? Czy można je wykorzystać w razie potrzeby?

Ponieważ zostały one początkowo wprowadzone na rynek w ramach UE, stosowanie takich podzespołów odbywa się na odpowiedzialność operatora, dlatego też, podobnie jak cały sprzęt roboczy, podlegają one zapisom dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE, wdrożonej w Niemczech jako przepisy dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV). Paragraf 10, punkt 1 dokumentu BetrSichV: „Kontrola sprzętu roboczego” stanowi, jak następuje:

(1) Wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo sprzętu roboczego zależy od warunków instalacji, pracodawca musi zapewnić skontrolowanie ich po zakończeniu wszelkich czynności montażowych i przed pierwszym skierowaniem do eksploatacji. Celem tej kontroli jest upewnienie się, że sprzęt roboczy został zainstalowany prawidłowo i działa w sposób bezpieczny. Kontroli tej muszą dokonywać wyłącznie osoby posiadające niezbędną wiedzę w odpowiedniej dziedzinie.

Innymi słowy, można używać podzespołów, jednak trzeba mieć pewność, że są one zgodne z obecnym poziomem techniki, działają bezpiecznie i są prawidłowo zainstalowane.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl