Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Kiedy należy uwzględnić stosowanie mocowań trwałych?

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE wymaga, aby po usunięciu osłony system mocowania pozostawał przytwierdzony albo do tej osłony, albo do maszyny.

Należy jednak uwzględniać również „Zasady ogólne”, zgodnie z Załącznikiem I do dyrektywy maszynowej, która mówi, że zobowiązania określone przez podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają zastosowanie tylko wówczas, gdy istnieje konkretne zagrożenie w odniesieniu do maszyny wykorzystywanej w przewidywalnych warunkach lub w przewidywalnych, nietypowych sytuacjach. Zatem w sytuacjach, gdy nie występuje konkretne zagrożenie, można użyć „normalnych” systemów mocowania. Musi to być wyraźnie określone w ocenie ryzyka.

Trwałych mocowań nie można zastąpić wytycznymi w instrukcjach lub znakowaniem samego zabezpieczenia.

Wymagania odnoszące się do trwałych mocowań są wyszczególnione w normie PN-EN 953:2009 (Klauzula 7.2).

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl