Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy możliwe jest podłączenie maksymalnej liczby wyłączników awaryjnych w sposób szeregowy w celu uproszczenia układu (zaprojektowanego zgodnie z kategorią 4)?

W architekturze kategorii 4 dozwolone jest szeregowe połączenie wyłączników awaryjnych, ponieważ
wyłącznik awaryjny stanowi tylko drugorzędne zabezpieczenie.

Zakłada się, że wyłącznik awaryjny będzie używany wyłącznie w sytuacjach niebezpiecznych - i nawet wtedy zostanie wciśnięty tylko jeden wyłącznik awaryjny.
Jako część oceny ryzyka pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w przemyśle, operator musi określić odstępy czasowe pomiędzy obowiązkowym kontrolowaniem funkcji bezpieczeństwa, a także format takiej inspekcji.

Gdzie w tym przypadku znajduje się ograniczenie?
Ograniczenie dotyczy wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Połączenie szeregowe wielu podzespołów bezpieczeństwa pogarsza ostateczny wynik. Jeśli można uzyskać żądany poziom bezpieczeństwa PL, podłączając szeregowo wyłączniki awaryjne, oznacza to, że ich liczba jest właściwa.

Czy każdy wyłącznik jest przypisany do kategorii SRP/CS w rozumieniu normy PN-EN ISO 13849?
Podczas dokonywania oceny bezpieczeństwa można połączyć wszystkie wyłączniki awaryjne szeregowo, wówczas zachodzi jedynie konieczność utworzenia jednej kategorii SRP/CS.
Niemniej jednak, jak opisano powyżej, połączenie szeregowe może pogorszyć poziom bezpieczeństwa PL, dlatego też może być konieczne utworzenie kilku SRP/CS.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl