Polska | polski

Znak CE

Jaką dokumentację musi dostarczyć producentowi maszyn zewnętrzny producent szaf sterowniczych? Czy szafa sterownicza jest uważana za maszynę nieukończoną? Czy wymagana jest deklaracja producenta/deklaracja włączenia?

Zasadniczo szafa sterownicza podlega dyrektywie niskonapięciowej i dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej. Dyrektywy te wymagają wystawienia deklaracji zgodności WE i oznakowania CE (niedołączonych). W związku z tym nie jest możliwe dostarczenie deklaracji włączenia zgodnie z dyrektywą maszynową.

Szafa sterownicza ze sterownikiem stanowi istotną część maszyny, ale z definicji nie stanowi maszyny nieukończonej.

Ponieważ szafa sterownicza jest podzespołem maszyny, musi być również oceniona zgodnie z procedurą oceny zgodności (należy to do obowiązków producenta maszyny). Oznacza to, że wymagana jest większa ilość informacji niż w przypadku dyrektywy niskonapięciowej lub dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z tym producent maszyny powinien również otrzymać potwierdzenie zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej. Ponieważ w tym kontekście brak jest prawnego upoważnienia, należy uzgodnić to osobiście przed zawarciem umowy.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl