Polska | polski

Przekaźniki

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma

Czy moduły rozszerzeń liczby zestyków dla przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma można podłączyć do wszystkich jednostek bazowych z serii PNOZsigma?

Tak, wszystkie moduły rozszerzeń z serii PNOZsigma można podłączyć do wszystkich jednostek bazowych przekaźników bezpieczeństwa z tej samej grupy produktów. Jedynym wyjątkiem jest moduł rozszerzeń PNOZ s22 - jest on przeznaczony wyłącznie do użytkowania wraz z modułem monitorowania prędkości PNOZ s30 i jednostkami bazowymi PNOZ mm0.1p oraz PNOZ mm0.2 sterowników PNOZmulti Mini.

Moduły rozszerzeń liczby zestyków wykorzystywane są do zwiększenia liczby dostępnych zestyków na bezzwłocznych zestykach bezpieczeństwa jednostki bazowej.

  • Jednostki bazowe PNOZsigma: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, moduł monitorowania prędkości PNOZ s30.
  • Moduły rozszerzeń liczby zestyków PNOZsigma: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl