Polska | polski

Wiedza na temat bezpieczeństwa maszyn

Zmieniające się technologie, a także coraz bardziej efektywne koncepcje produkcji i automatyzacji wymagają zastosowania inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa. Produkty o rosnącym stopniu złożoności oraz zmiany w świecie norm i regulacji prawnych sprawiają, że transfer wiedzy musi odbywać się w sposób ciągły i stały. W dziedzinie wiedzy specjalistycznej użytkownik otrzymuje wartościowe informacje dotyczące automatyzacji, norm, przepisów oraz bezpieczeństwa maszyn.

Normy, dyrektywy, ustawy

Normy, dyrektywy, ustawy dotyczące bezpieczeństwa maszyn

Od podstawowych norm po normy specyficzne dla produktów i przepisy międzynarodowe. Dostarczymy Ci wszechstronnych informacji na temat aktualnej sytuacji prawnej i norm związanych z bezpieczeństwem.

Normy, dyrektywy, ustawy

SafetyApp PASmsi

SafetyApp PASmsi

PASmsi, Mobilny Inspektor Bezpieczeństwa zapewnia wsparcie przy ocenie poziomu ryzyka bezpośrednio w instalacji lub maszynie – szybko i łatwo. Aplikacja ta umożliwia wygodne wykonywanie i dokumentowanie typowych obliczeń poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL, Performance Level) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL, Safety Integrity Level) niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywasz. W ten sposób w każdej chwili masz pod ręką informacje o poziomach ryzyka oraz wszystkie najważniejsze dane.

Google Play: PASmsi (Android)

App Store firmy Apple: PASmsi (iOS)

Kontakt

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl