Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PES – obsługa i monitorowanie panelu sterowania

System szkoleniowy Pilz na potrzeby szkolnictwa zawodowego: Główne funkcje obsługi i monitorowania

Obsługa i monitorowanie panelu sterowania

PES – obsługa i monitorowanie panelu sterowania jest elementem modułowego systemu edukacyjnego Pilz. Nasz modułowy system szkoleniowy składa się z nowoczesnych, wdrożonych na skalę przemysłową, komponentów służących do szkolenia praktycznego.

Moduły PES symulują funkcje maszyn lub systemów i wykorzystywane są do szkoleń praktycznych. Składają się one z kilku elementów symulującychfunkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego przejrzyście rozmieszczonych na panelu sterowania.

 

Optymalne narzędzie do przekazywania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Dzięki nim zapoznasz się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi naszych systemów nauczania, ich funkcji i dostępnych wersji.

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Modułowy system szkoleniowy

Moduł „Obsługa i monitorowanie panelu sterowania” daje pełny przegląd systemu sterowania

Obsługa i monitorowanie panelu sterowania

Moduł „Obsługa i monitorowanie panelu sterowania” odwzorowuje wizualizację kompletnej maszyny. Umożliwia zilustrowanie funkcji maszyny i ugruntowanie takich umiejętności jak odczyt danych diagnostycznych z różnych sterowników oraz diagnostyka błędów.

Wszystkie te funkcje zlokalizowane są na panelu sterowania: Panel PMIvisu zawiera oprogramowanie PASvisu służące do wszechstronnej wizualizacji całej maszyny. Przełącznik trybu pracy PITmode ułatwia wybór trybu sterowania maszyną i zarządza uprawnieniami dostępu do niej pracownikom obsługi.

Cele systemu PES – obsługa i monitorowanie panelu sterowania

  • Wizualizacja wszystkich funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji maszyny lub instalacji
  • Odczyt danych diagnostycznych z różnych sterowników
  • Diagnostyka błędów z wykorzystaniem paneli operatorskich firmy Pilz (PMI)
  • Wybór i przydział trybów pracy

Nasza oferta produktowa: PES – obsługa i monitorowanie panelu sterowania

Obsługa i monitorowanie panelu sterowania

Moduł szkoleniowy wykorzystuje panele operatorskie PMIvisu, oprogramowanie do wizualizacji PASvisu oraz przełącznik wyboru trybu pracy PITmode.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl