Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PES – panele sterowania dla technologii czujników

System szkoleniowy Pilz na potrzeby szkolnictwa zawodowego: Najważniejsze funkcje czujników

Panele sterowania dla technologii czujników

PES – Panele sterowania dla technologii czujników są elementem modułowego systemu edukacyjnego Pilz (PES). Nasz modułowy system szkoleniowy składa się z nowoczesnych, wdrożonych na skalę przemysłową, komponentów służących do szkolenia praktycznego.

Moduły PES symulują funkcje maszyn lub systemów i wykorzystywane są do szkoleń praktycznych. Składają się one z kilku elementów symulującychfunkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego przejrzyście rozmieszczonych na panelu sterowania.

Optymalne narzędzie do przekazywania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Dzięki nim zapoznasz się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi naszych systemów nauczania, ich funkcji i dostępnych wersji.

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Modułowy system szkoleniowy

Wykorzystuj panele sterowania dla technologii czujników, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać je do zabezpieczenia obszarów niebezpiecznych.

Panele sterowania dla technologii czujników

Panele sterujące dla technologii czujników symulują niebezpieczny ruch i demonstrują, jak można zrealizować różne funkcje bezpieczeństwa.

Wszystkie te funkcje zlokalizowane są na panelach sterowania: Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE maszyny i systemy muszą być wyposażone w urządzenie zatrzymujące, co umożliwia wyeliminowanie lub zredukowanie zagrożeń w sytuacji awaryjnej. Ilustruje to wyłącznik awaryjny PITestop. Urządzenie do sterowania oburęcznego lub zezwalające wykorzystywane jest do obserwowania procesów w strefie niebezpiecznej przy otwartych drzwiach ochronnych. Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode przejmuje funkcje monitorowania drzwi ochronnych. Podświetlane przyciski można wykorzystać do włączania lub wyłączania niebezpiecznych ruchów.

Wybór spośród trzech opcji paneli sterowania dla technologii czujników

Panel sterowania dla technologii czujników I: Moduł szkoleniowy obejmuje wyłącznik awaryjny, przycisk oburęczny (PITjog, do ochrony osób obserwujących procesy w strefie niebezpiecznej przy otwartych drzwiach ochronnych) oraz kodowany czujnik bezpieczeństwa służący do monitorowania drzwi ochronnych.

Panel sterowania dla technologii czujników II: Moduł obejmuje wyłącznik awaryjny, trójstopniowy aktywator (PITenable, jako sterownik ręczny przy pracy w strefie niebezpiecznej) oraz kodowany czujnik bezpieczeństwa służący do monitorowania drzwi ochronnych.

Panel sterowania dla technologii czujników III: Moduł obejmuje wyłącznik awaryjny, trójstopniowy aktywator (PITenable, jako sterownik ręczny przy pracy w strefie niebezpiecznej) oraz kodowany czujnik bezpieczeństwa służący do monitorowania drzwi ochronnych. Proces jest symulowany przy bezpiecznie ograniczonej prędkości, gdy aktywny jest „tryb konfiguracji”. Dwa inicjatory monitorują tarczę obrotową silnika.

Cele systemu PES – panel sterowania dla technologii czujników

  • Dowiedz się o aplikacji spełniającej wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, a także uwzględniającej ocenę ryzyka dotyczącą maszyny lub systemu.
  • Zabezpieczenie przed niebezpiecznymi ruchami
  • Wdrożenie funkcji bezpieczeństwa
  • Wykorzystanie przycisku sterowania oburęcznego podczas realizowania różnych trybów pracy
  • Wykorzystanie urządzenia zezwalającego podczas pracy w strefie niebezpiecznej
  • Wykorzystanie podświetlonych przycisków
  • Projektowanie obwodu sterowania
  • Wykonywanie testów funkcjonalnych

Nasza oferta produktowa: PES – panele sterowania dla technologii czujników

Panele sterowania dla technologii czujników

Moduł szkoleniowy z wyłącznikiem awaryjnym, przyciskiem sterowania oburęcznego, aktywatorami oraz kodowanymi czujnikami bezpieczeństwa na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl