Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PES – Panel sterowania systemu PSS 4000

System szkoleniowy Pilz na potrzeby szkolnictwa zawodowego: Kontrola funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji w jednym systemie

Panel sterowania systemu PSS 4000

PES – Panel sterowania systemu PSS 4000 jest elementem modułowego systemu szkoleniowego PES firmy Pilz. Nasz modułowy system szkoleniowy składa się z nowoczesnych, wdrożonych na skalę przemysłową, komponentów służących do szkolenia praktycznego.

Moduły PES symulują funkcje maszyn lub systemów i wykorzystywane są do szkoleń praktycznych. Składają się one z kilku elementów symulującychfunkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego przejrzyście rozmieszczonych na panelu sterowania.

Optymalne narzędzie do przekazywania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Dzięki nim zapoznasz się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi naszych systemów nauczania, ich funkcji i dostępnych wersji.

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Modułowy system szkoleniowy

Wykorzystuj panel PSS 4000 do zapoznania się z systemem wdrażania funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji za pomocą jednego systemu sterowania.

Panel sterowania systemu PSS 4000

Panel sterowania PSS 4000 umożliwia zapoznanie się ze sposobami wdrażania różnych funkcji na maszynie za pomocą pojedynczego systemu. Platformę programową PAS4000 można wykorzystywać do programowania różnorodnych aplikacji w różnych językach programowania. Nasi trenerzy mogą natychmiast rozpocząć pracę, wykorzystując dostarczony przykładowy projekt.

Cele nauczania PES – Panel sterowania systemu PSS 4000

  • Szkolenie praktyczne w dziedzinie wdrażania funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego maszyn w pojedynczym systemie.
  • Programowanie systemu sterowania odbywa się w różnych językach programowania z wykorzystaniem platformy programowej PAS4000.

Nasza oferta produktowa: PES – Panel sterowania systemu PSS 4000

Panel sterowania systemu PSS 4000

Moduł szkoleniowy dla systemu sterowania PSS 4000 obejmuje moduły rozszerzeń jako rozwiązanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego w ramach jednego systemu. Oprogramowanie PAS4000 dostępne jest wraz z szeregiem edytorów przeznaczonych do programowania i konfiguracji sterowników PLC.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl