Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Systemy sterowania – elastycznie rozszerzalne

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Czy wybrałeś odpowiednią jednostkę bazową dla swojej aplikacji? W zależności od wymagań można dołączyć do jednostki bazowej PNOZmulti 2 różne moduły rozszerzeń. Na przykład moduły We/Wy, moduły monitorowania ruchu i moduły linkujące. Do obsługi rozległych linii produkcyjnych i dużych maszyn stosuje się łączenie modułów połączeniowych z modułami PDP67. Moduły monitorowania ruchu zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Tak więc można łatwo dostosować system do posiadanej aplikacji.

Konfiguracji sprzętu dokonuje się stosunkowo łatwo za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator. Narzędzie programowe pomaga określić pozycje modułów. Moduły rozszerzeń, zależnie od typu, są podłączane z prawej lub z lewej strony jednostki bazowej.

Dwubiegunowe przełączanie za pomocą kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti 2!

Teraz można skonfigurować sterowniki PNOZmulti 2 w sposób prosty i zapewniający ochronę oprogramowania! Na potrzeby monitorowania pras mechanicznych można wykorzystać nowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT.

Dwa wyjścia bezpieczeństwa służą do wzbudzenia zaworów bezpieczeństwa pras lub innych aktuatorów wymagających przełączania dwubiegunowego. Osiem wejść można skonfigurować, wykorzystując indywidualny czas filtracji w celu umożliwienia prawidłowej pracy dla różnorodnych sygnałów wejściowych. Impulsy wyjściowe testu holowania wykorzystywane są do wykrywania zwarć międzystykowych.

Certyfikowane bloki prasy w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator sprawiają, że stosowanie PNOZ m EF 8DI2DOT jest łatwe i ekonomiczne. Można wybierać między blokami prasy dla trybów pracy, układu krzywki obrotowej, kurtyny świetlnej lub detekcji impulsów. Jedną ze szczególnych zalet jest zakres konfigurowania oddzielnego modułu (mIQ). Pracuje on lokalnie przy bardzo krótkich czasach cyklu wynoszących około 3 ms. Bardzo szybko przebiega również wzbudzenie wyjścia. Można wykorzystać bardzo krótkie czasy reakcji <8 ms.

Korzyści ze stosowania nowego półprzewodnikowego modułu wyjściowego PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki prostej konfiguracji funkcji prasy z użyciem certyfikowanych bloków programowych i wykorzystaniem modułów programowych (mIQ) dla każdego modułu
 • Szybkie czasy reakcji (<8 ms) i krótkie czasy cykli, równe około 3 ms: Aplikacja obsługi prasy jest przetwarzana bezpośrednio w module
 • Precyzyjna regulacja, specyficzna dla każdego modułu
 • Szczególnie zalecana do celów modernizacji. Szerokość urządzenia wynosi 22,5 mm
 • W zależności od aplikacji poziom bezpieczeństwa aż do PL e/poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3
PNOZ m EF 8DI2DOT

Korzyści dla użytkowników

 • Krótki czas uruchomienia dzięki możliwości swobodnego konfigurowania wejść i wyjść za pomocą PNOZmulti Configurator
 • Łatwa i oszczędna możliwość rozbudowy – z użyciem odpowiednich modułów
 • Możliwość wykorzystania w wielu aplikacjach dzięki połączonym jednostkom bazowym
 • Decentralizowane rozszerzenie w instalacji w połączeniu z technologią czujników bezpieczeństwa
Korzyści dla użytkowników

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji
 • PNOZ m EF 16 DI: Moduł wejściowy z 16 bezpiecznymi wejściami
 • PNOZ m EF 8DI4DO: Półprzewodnikowy moduł wyjściowy o 8 bezpiecznych wejściach i 4 bezpiecznych wyjściach półprzewodnikowych, w zależności od aplikacji aż do poziomu bezpieczeństwa PL e i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3.
 • PNOZ m EF 4DI4DOR Przekaźnikowy moduł wyjściowy o 4 bezpiecznych wejściach i 4 wyjściach przekaźnikowych/wyjściach bezpieczeństwa, w zależności od aplikacji, aż do poziomu bezpieczeństwa PL e i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3
 • PNOZ m EF 1MM: Do bezpiecznego monitorowania jednej osi
 • PNOZ m EF 2MM: Do bezpiecznego monitorowania dwóch osi
 • PNOZ m EF 8DI2DOT: Dwubiegunowy półprzewodnikowy moduł wyjściowy obsługuje wzbudzanie zaworów bezpieczeństwa pras lub inne aktuatory wymagające przełączania dwubiegunowego.
 • PNOZ m ES 14DO: Wyłącznie w jednostce bazowej PNOZ m B1 moduł wyjściowy dla funkcji sterowania standardowego.
 • PNOZ m EF PDP Link Bezpieczny moduł linkujący do łączenia zdecentralizowanych modułów PDP 67
 • PNOZ m EF Multi Link Bezpieczny moduł linkujący do łączenia jednostek bazowych PNOZmulti
 • Zaciski wtykowe – dostępne są sprężynowe lub śrubowe

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

Moduły monitorowania bezpieczeństwa ruchu przeznaczone dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Gwarantują jeszcze większe bezpieczeństwo i wyższą wydajność instalacji oraz maszyn! Dostępne są następujące funkcje:

 

Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2 (systemy napędów elektrycznych o regulowanej prędkości)

PNOZmulti 2 można dołączyć do wszystkich popularnych enkoderów inkrementalnych za pomocą interfejsu MINI-IO – z wykorzystaniem specjalnego kabla połączeniowego.

Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu łatwo konfiguruje się za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator zawierającego certyfikowane bloki programowe. W module monitorowania ruchu wykorzystywany jest do tego celu niezależny moduł programowy (mIQ). Zapewnia to użytkownikowi istotne korzyści: Możliwe jest rozdrobnione konfigurowanie kilku stref w celu monitorowania prędkości liniowej lub prędkości obrotowej, które są następnie uruchamiane lokalnie w module rozszerzeń. Zmniejsza to obciążenie jednostki bazowej.

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Systemy sterowania PNOZmulti 2 można rozbudowywać, wykorzystując moduły linkujące pozwalające na decentralizację i zapewniające bezpieczną komunikację pomiędzy wieloma jednostkami bazowymi. Pozwala to łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa w bardziej złożonych instalacjach i maszynach!

 • Decentralizacja instalacji: Moduł linkujący PNOZ m EF PDP Link służy jako interfejs pomiędzy zdecentralizowanymi modułami PDP67 (stopień ochrony IP67) a jednostką bazową. Sygnały pochodzące z podłączonych czujników przesyłane są bezpośrednio do jednostki bazowej w celu ich dalszego przetwarzania. Dzięki możliwości podłączenia nawet 16 modułów PDP67 do jednostki bazowej, liczba czujników, które można dołączyć, wzrasta o 64.
 • Złożone zadania – wysiłek zespołowy: Moduł linkujący PNOZ m EF Multi Link umożliwia prostą, bezpieczną wymianę danych pomiędzy kilkoma jednostkami bazowymi. Dzięki modułowej strukturze systemu PNOZmulti 2 możliwe jest zrealizowanie różnych topologii dla jednej jednostki bazowej z maksymalnie czterema modułami linkującymi. Pozwala to wykorzystać szereg jednostek PNOZmulti do wdrożenia funkcji bezpieczeństwa w złożonej instalacji i dla wielu maszyn.
PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Nasza oferta produktowa: Moduły rozszerzeń PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – bezpieczne moduły We/Wy

Dostępne są różnego rodzaju moduły, takie jak: moduły wejściowe, przekaźnikowe i półprzewodnikowe moduły wyjściowe, moduły monitorowania ruchu i moduły połączeniowe.

PNOZmulti 2 – standardowe moduły We/Wy

Moduły wyjściowe dla standardowych aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl