Porównaj 0
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Systemy sterowania – elastycznie rozszerzalne

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Czy wybrałeś odpowiednią jednostkę bazową dla swojej aplikacji? W zależności od wymagań można dołączyć do jednostki bazowej PNOZmulti 2 różne moduły rozszerzeń. Na przykład: Moduły We/Wy, moduły monitorowania ruchu i moduły połączeniowe. Stosowanie modułów połączeniowych w celu podłączania zdecentralizowanych modułów PDP67 pozwala obsługiwać rozległe linie produkcyjne i duże maszyny. Moduły monitorowania ruchu zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Można teraz łatwo zaadaptować system dla dowolnej aplikacji.

Możesz łatwo przeprowadzić montaż konfiguracji sprzętu w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator. Narzędzie programowe pomaga określić pozycje modułów. Moduły rozszerzeń, zależnie od typu, są podłączane z prawej lub z lewej strony jednostki bazowej.

Korzyści dla użytkowników

 • Krótki czas uruchomienia dzięki możliwości swobodnego konfigurowania wejść i wyjść za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
 • Łatwe i oszczędne rozszerzenie – z użyciem odpowiednich modułów
 • Możliwość zastosowania w rozbudowanych rozwiązaniach dzięki połączonym jednostkom bazowym
 • Decentralizowane rozszerzenie w instalacji w połączeniu z bezpieczną technologią czujników
Korzyści dla użytkowników

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji
 • PNOZ m EF 16 DI: moduł wejściowy o 16 bezpiecznych wejściach
 • PNOZ m EF 8DI4DO: bezpieczny moduł wejściowy/półprzewodnikowy moduł wyjściowy o 8 bezpiecznych wejściach i 4 bezpiecznych wyjściach półprzewodnikowych, w zależności od zastosowania aż do poziomu bezpieczeństwa PL e (PN-EN ISO 13849-1) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 (IEC 62061)
 • PNOZ m EF 4DI4DOR: bezpieczny moduł wejściowy/przekaźnikowy moduł wyjściowy o 4 bezpiecznych wejściach i 4 wyjściach przekaźnikowych/wyjściach bezpieczeństwa, w zależności od zastosowania, aż do poziomu bezpieczeństwa PL e (PN-EN ISO 13849-1) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 (IEC 62061)
 • PNOZ m EF 1MM: Do bezpiecznego monitorowania jednej osi
 • PNOZ m EF 2MM: Do bezpiecznego monitorowania dwóch osi
 • PNOZ m ES 14DO: Wyłącznie w jednostce bazowej PNOZ m B1 moduł wyjściowy dla funkcji sterowania standardowego.
 • PNOZ m EF Multi Link: bezpieczny moduł do łączenia kilku jednostek bazowych PNOZmulti
 • Wtykowe zaciski łączące – wybór zacisków sprężynowych lub śrubowych jako akcesoriów

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

Moduły monitorowania bezpieczeństwa ruchu przeznaczone dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Gwarantuje to jeszcze większe bezpieczeństwo i wyższą wydajność instalacji oraz maszyn! Dostępne są następujące funkcje:

 • Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2 (systemy napędów elektrycznych o regulowanej prędkości)
 • Bezpieczne zatrzymanie 1: SS1
 • Bezpieczne zatrzymanie 2: SS2
 • Bezpieczny zakres prędkości: SSR
 • Bezpieczne monitorowanie prędkości: SSM
 • Bezpieczeństwo kierunku ruchu: SDI
 • Bezpieczne zatrzymanie: SOS

PNOZmulti 2 można dołączyć do wszystkich popularnych czujników inkrementalnych za pomocą interfejsu MINI-IO – z wykorzystaniem specyficznych dla napędów kabli połączeniowych.

Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu łatwo konfiguruje się za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator zawierającego certyfikowane bloki programowe. W module monitorowania ruchu wykorzystywany jest do tego celu niezależny moduł programowy (mIQ). Zapewnia to użytkownikowi istotne korzyści: Na przykład możliwe jest rozdrobnione konfigurowanie kilku stref w celu monitorowania prędkości liniowej lub prędkości obrotowej. Są one następnie uruchamiane lokalnie w module rozszerzeń. Zmniejsza to obciążenie jednostki bazowej.

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Systemy sterowania PNOZmulti 2 można rozbudowywać, wykorzystując moduły połączeniowe pozwalające na decentralizację i zapewniające bezpieczną komunikację pomiędzy licznymi jednostkami bazowymi. Pozwala to łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa w bardziej złożonych instalacjach i maszynach!

 • Decentralizacja instalacji: Moduł połączeniowy PNOZ m EF PDP Link służy jako interfejs pomiędzy zdecentralizowanymi modułami PDP67 (stopień ochrony IP67) a jednostką bazową. Sygnały pochodzące z podłączonych czujników przesyłane są bezpośrednio do jednostki bazowej w celu ich dalszego przetwarzania. Dzięki temu, że do jednej jednostki bazowej podłączonych może być nawet 16 modułów PDP67, liczba czujników, które można dołączyć, wzrasta o 64. To ewidentny przykład ekonomicznego rozwiązania!
 • Złożone zadania – wysiłek zespołowy: Moduł połączeniowy PNOZ m EF Multi Link umożliwia prostą, bezpieczną wymianę danych pomiędzy kilkoma jednostkami bazowymi. Dzięki modułowej strukturze systemu PNOZmulti 2 możliwe jest zrealizowanie różnych topologii dla jednej jednostki bazowej z maksymalnie czterema modułami połączeniowymi. Pozwala to wykorzystać szereg jednostek PNOZmulti do wdrożenia funkcji bezpieczeństwa w złożonej instalacji i dla wielu maszyn.
PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Nasza oferta: Moduły rozszerzenia PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – bezpieczne moduły We/Wy

Dostępne są różnego rodzaju moduły, takie jak: moduły wejściowe, przekaźnikowe i półprzewodnikowe moduły wyjściowe, moduły monitorowania ruchu i moduły połączeniowe.

PNOZmulti 2 – standardowe moduły We/Wy

Moduły wyjściowe dla standardowych aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość