Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Systemy sterowania – elastycznie rozszerzalne

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Odpowiednia jednostka bazowa dla swojej aplikacji W zależności od wymagań można dołączyć do jednostki bazowej PNOZmulti 2 różne moduły rozszerzeń. Na przykładmoduły We/Wy, moduły monitorowania ruchu i moduły linkujące. Do obsługi rozległych linii produkcyjnych i dużych maszyn stosuje się połączenie modułów linkujących z modułami PDP67. Moduły monitorowania ruchu zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Można teraz w prosty sposób zaadaptować system dla dowolnej aplikacji.

Możesz łatwo przeprowadzić konfigurację w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator. Oprogramowanie pomaga określić pozycje modułów. Moduły rozszerzeń, w zależności od typu, można podłączyć z prawej lub z lewej strony jednostki bazowej.

Monitoruj bezpiecznie analogowe sygnały wejściowe, wykorzystując PNOZmulti 2!

Oferta konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 została rozszerzona o  analogowy moduł wejściowy PNOZ m EF 4AI (aż do poziomu bezpieczeństwa PL e, poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3) Dostarcza on cztery niezależne bezpieczne analogowe wejścia prądowe. Do wejść tych można dołączać przetworniki lub enkodery o standardowych sygnałach prądowych. Wszelkie mierzone wartości, takie jak: ciśnienie, temperatura, poziom wypełnienia i odległość, można rejestrować w sposób bezpieczny i niezawodny.

Dla narzędzia programowego PNOZmulti Configurator dostępne są następujące elementy służące do ustawiania parametrów: Za pomocą kilku kliknięć myszy można niezależnie skonfigurować monitorowanie wartości granicznych oraz ich zakresu. Ponadto, podczas konfiguracji analogowe wartości pomiarowe można skalować z użyciem wartości liczbowych dla każdej jednostki. Takie funkcje arytmetyczne jak wyznaczanie wartości średniej lub różnicy ułatwiają obsługę specjalnych aplikacji.

Dodatkowe korzyści dla użytkownika to szybki rozruch technologiczny, niskie koszty okablowania i przyjazna dla użytkownika diagnostyka. Dzięki oprogramowaniu do wizualizacji PASvisu można wyświetlać i obliczać wartości analogowe.

System sterowania PNOZmulti 2 można wykorzystywać w inżynierii procesowej.


Korzyści dla użytkownika:

 • Szybkie i proste planowanie projektu: Wejściowe bloki programowe, wykonalność, skalowalność i funkcje arytmetyczne
 • 4 niezależne, bezpieczne wejścia prądowe, możliwość oddzielnego konfigurowania każdego wejścia
 • Dane: 4-20 mA, zakres pomiarowy: 0-25 mA, rozdzielczość: 15 bitów + bit znaku
 • Elastyczny w użytkowaniu: Możliwość swobodnego określenia wartości granicznych
 • Krótkie czasy reakcji: Technologia mIQ ze zdecentralizowanym przetwarzaniem w ramach modułu
 • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka: Możliwość przenoszenia do 6 wartości analogowych do magistrali Fieldbus w przypadku każdego modułu
 • Jednostki bazowe: do systemu sterowania PNOZ m B1 można dołączyć 12 modułów rozszerzeń, a do systemu PNOZ m B0 – 6 modułów rozszerzeń

Korzyści dla użytkowników

 • Krótki czas uruchomienia dzięki możliwości swobodnego konfigurowania wejść i wyjść za pomocą PNOZmulti Configurator
 • Łatwa i oszczędna możliwość rozbudowy – z użyciem właściwych modułów
 • Możliwość wykorzystania w wielu aplikacjach dzięki połączonym jednostkom bazowym
 • Decentralizowane rozszerzenie w instalacji w połączeniu z technologią czujników bezpieczeństwa
Korzyści dla użytkowników

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji

 • PNOZ m EF 16 DI: Moduł wejściowy z 16 bezpiecznymi wejściami
 • PNOZ m EF 8DI4DO: Półprzewodnikowy moduł wyjściowy z 8 bezpiecznymi wejściami i 4 bezpiecznymi wyjściami półprzewodnikowymi, w zależności od aplikacji aż do poziomu bezpieczeństwa PL e i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3.
 • PNOZ m EF 4DI4DOR Przekaźnikowy moduł wyjściowy z 4 bezpiecznymi wejściami i 4 wyjściami przekaźnikowymi/wyjściami bezpieczeństwa, w zależności od aplikacji, aż do poziomu bezpieczeństwa PL e i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3
 • PNOZ m EF 1MM: Do bezpiecznego monitorowania jednej osi
 • PNOZ m EF 2MM: Do bezpiecznego monitorowania dwóch osi
 • PNOZ m EF 8DI2DOT: Dwubiegunowy półprzewodnikowy moduł wyjściowy obsługuje wzbudzanie zaworów bezpieczeństwa pras lub inne aktuatory wymagające przełączania dwubiegunowego.
 • PNOZ m EF 4AI: Analogowy moduł wejściowy o czterech bezpiecznych analogowych wejściach prądowych do bezpiecznego monitorowania wartości procesów aż do poziomu bezpieczeństwa PL e i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3
 • PNOZ m ES 14DO: Wyłącznie w jednostce bazowej PNOZ m B1 moduł wyjściowy dla realizacji funkcji sterowania standardowego
 • PNOZ m EF PDP Link Moduł linkujący do łączenia zdecentralizowanych modułów PDP 67
 • PNOZ m EF Multi Link Moduł linkujący do łączenia jednostek bazowych PNOZmulti

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

Przełączanie dwubiegunowe – na potrzeby bezpiecznej aplikacji wykorzystywanych w prasach

Bezpieczne monitorowanie pras mechanicznych! Możesz polegać na dwubiegunowym, półprzewodnikowym module wyjściowym PNOZ m EF 8DI2DOT dla aplikacji o poziomie bezpieczeństwa do PL e i SIL CL 3.
Dwa wyjścia bezpieczeństwa służą do wzbudzenia zaworów bezpieczeństwa pras lub innych aktuatorów wymagających przełączania dwubiegunowego. Osiem wejść można skonfigurować, wykorzystując indywidualny czas filtrowania, w celu umożliwienia bezbłędnej pracy dla różnorodnych sygnałów wejściowych. Dwa wyjściowe impulsy testowe wykorzystywane są do wykrywania zwarć międzystykowych.

Certyfikowane bloki prasy w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator sprawiają, że stosowanie PNOZ m EF 8DI2DOT jest łatwe i ekonomiczne. Można wybierać między blokami prasy dla trybów pracy, układu krzywki obrotowej, kurtyny świetlnej lub detekcji impulsów. Jedną ze szczególnych zalet jest możliwość konfigurowania oddzielnego modułu (mIQ). Pracuje on lokalnie przy bardzo krótkich czasach cyklu, wynoszących około 3 ms. Ponieważ wzbudzanie wyjścia odbywa się błyskawicznie, możesz wykorzystać bardzo krótki czas reakcji, <8 ms. Ponadto półprzewodnikowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT jest szczególnie odpowiedni do modernizacji dzięki swojej wąskiej obudowie, równej 22,5 mm.

Bezpieczne monitorowanie napędów

Moduły monitorowania bezpieczeństwa ruchu dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Gwarantują jeszcze większe bezpieczeństwo i wyższą wydajność instalacji oraz maszyn! Dostępne są następujące funkcje:

- Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2 (systemy napędów elektrycznych o regulowanej prędkości)

PNOZmulti 2 można dołączyć do wszystkich dostępnych enkoderów inkrementalnych za pomocą interfejsu MINI-IO – z wykorzystaniem odpowiednich kabli połączeniowych.

Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu łatwo konfiguruje się za pomocą PNOZmulti Configurator zawierającego certyfikowane bloki programowe. W module monitorowania ruchu wykorzystywany jest do tego celu niezależny moduł programowy (mIQ). Zapewnia to użytkownikowi istotne korzyści: Możliwe jest rozdrobnione konfigurowanie kilku stref w celu monitorowania prędkości liniowej lub prędkości obrotowej, które są następnie uruchamiane lokalnie w module rozszerzeń. Zmniejsza to obciążenie jednostki bazowej.

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Systemy sterowania PNOZmulti 2 można rozbudowywać, wykorzystując moduły linkujące pozwalające na decentralizację i zapewniające bezpieczną komunikację pomiędzy wieloma jednostkami bazowymi. Możesz teraz łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa w bardziej złożonych instalacjach i maszynach!

 • Decentralizacja instalacji: Moduł linkujący PNOZ m EF PDP Link służy jako interfejs pomiędzy zdecentralizowanymi modułami PDP67 (stopień ochrony IP67) a jednostką bazową. Sygnały pochodzące z podłączonych czujników przesyłane są bezpośrednio do jednostki bazowej w celu ich dalszego przetwarzania. Dzięki możliwości podłączenia do jednej jednostki bazowej 16 modułów PDP67 liczba czujników, które można dołączyć, wzrasta o 64.
 • Złożone zadania – wysiłek zespołowy: Moduł linkujący PNOZ m EF Multi Link umożliwia prostą, bezpieczną wymianę danych pomiędzy kilkoma jednostkami bazowymi. Dzięki modułowej strukturze systemu PNOZmulti 2 możliwe jest zrealizowanie różnych topologii dla jednej jednostki bazowej z maksymalnie czterema modułami linkującymi. Pozwala to wykorzystać szereg jednostek PNOZmulti do wdrożenia funkcji bezpieczeństwa w złożonej instalacji i dla wielu maszyn.
PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Nasza oferta produktowa: Moduły rozszerzeń PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – bezpieczne moduły We/Wy

Dostępne są różnego rodzaju moduły, takie jak: moduły wejściowe, przekaźnikowe i półprzewodnikowe moduły wyjściowe, moduły monitorowania ruchu i moduły połączeniowe.

PNOZmulti 2 – standardowe moduły We/Wy

Moduły wyjściowe dla standardowych aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl