Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Systemy sterowania – elastycznie rozszerzalne

Moduły rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Czy wybrałeś odpowiednią jednostkę bazową dla swojej aplikacji? W zależności od wymagań można dołączyć do jednostki bazowej PNOZmulti 2 różne moduły rozszerzeń. Na przykład: Moduły We/Wy, moduły monitorowania ruchu i moduły linkujące. Stosowanie modułów połączeniowych w celu podłączania zdecentralizowanych modułów PDP67 pozwala obsługiwać rozległe linie produkcyjne i duże maszyny. Moduły monitorowania ruchu zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Możesz łatwo zaadaptować system do swojej aplikacji.

Możesz w prosty sposób skonfigurować sprzęt w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator. Narzędzie programowe pomaga określić pozycje modułów. Moduły rozszerzeń, zależnie od typu, są podłączane z prawej lub z lewej strony jednostki bazowej.

Korzyści dla użytkowników

 • Krótki czas uruchomienia dzięki możliwości swobodnego konfigurowania wejść i wyjść za pomocą PNOZmulti Configurator
 • Łatwe i oszczędne rozszerzenie – z użyciem odpowiednich modułów
 • Możliwość wykorzystania w wielu aplikacjach dzięki połączonym jednostkom bazowym
 • Decentralizowane rozszerzenie w instalacji w połączeniu z  technologią czujników bezpieczeństwa
Korzyści dla użytkowników

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji
 • PNOZ m EF 16 DI: moduł wejściowy o 16 bezpiecznych wejściach
 • PNOZ m EF 8DI4DO: bezpieczny moduł wejściowy/półprzewodnikowy moduł wyjściowy o 8 bezpiecznych wejściach i 4 bezpiecznych wyjściach półprzewodnikowych, w zależności od aplikacji aż do poziomu bezpieczeństwa PL e (PN-EN ISO 13849-1) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 (IEC 62061)
 • PNOZ m EF 4DI4DOR: bezpieczny moduł wejściowy/przekaźnikowy moduł wyjściowy o 4 bezpiecznych wejściach i 4 wyjściach przekaźnikowych/wyjściach bezpieczeństwa, w zależności od aplikacji, aż do poziomu bezpieczeństwa PL e (PN-EN ISO 13849-1) i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 (IEC 62061)
 • PNOZ m EF 1MM: Do bezpiecznego monitorowania jednej osi
 • PNOZ m EF 2MM: Do bezpiecznego monitorowania dwóch osi
 • PNOZ m ES 14DO: Wyłącznie w jednostce bazowej PNOZ m B1 moduł wyjściowy dla niezwiązanych z bezpieczeństwem standardowych aplikacji.
 • PNOZ m EF Multi Link: bezpieczny moduł linkujący do łączenia jednostek bazowych PNOZmulti
 • Zaciski –dostępne są sprężynowe lub śrubowe

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

Moduły monitorowania bezpieczeństwa ruchu przeznaczone dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Gwarantują jeszcze większe bezpieczeństwo i wyższą wydajność instalacji oraz maszyn! Dostępne są następujące funkcje:

Funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 61800-5-2 (systemy napędów elektrycznych o regulowanej prędkości)

PNOZmulti 2 można dołączyć do wszystkich popularnych enkoderów inkrementalnych za pomocą interfejsu MINI-IO – z wykorzystaniem specyficznego dla napędów kabla połączeniowego.

Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu łatwo konfiguruje się za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator zawierającego certyfikowane bloki programowe. W module monitorowania ruchu wykorzystywany jest do tego celu niezależny moduł programowy (mIQ). Zapewnia to użytkownikowi istotne korzyści: Na przykład możliwe jest rozdrobnione konfigurowanie kilku stref w celu monitorowania prędkości liniowej lub prędkości obrotowej, które są następnie uruchamiane lokalnie w module rozszerzeń. Zmniejsza to obciążenie jednostki bazowej.

Moduły rozszerzeń – dla szczególnych wymagań

PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Systemy sterowania PNOZmulti 2 można rozbudowywać, wykorzystując moduły linkujące pozwalające na decentralizację i zapewniające bezpieczną komunikację pomiędzy licznymi jednostkami bazowymi. Pozwala to łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa w bardziej złożonych instalacjach i maszynach!

 • Decentralizacja instalacji: Moduł linkujący PNOZ m EF PDP Link służy jako interfejs pomiędzy zdecentralizowanymi modułami PDP67 (stopień ochrony IP67) a jednostką bazową. Sygnały pochodzące z podłączonych czujników przesyłane są bezpośrednio do jednostki bazowej w celu ich dalszego przetwarzania. Dzięki temu, że do jednej jednostki bazowej podłączonych może być nawet 16 modułów PDP67, liczba czujników, które można dołączyć, wzrasta o 64. To ewidentny przykład ekonomicznego rozwiązania!
 • Złożone zadania – wysiłek zespołowy: Moduł linkujący PNOZ m EF Multi Link umożliwia prostą, bezpieczną wymianę danych pomiędzy kilkoma jednostkami bazowymi. Dzięki modułowej strukturze systemu PNOZmulti 2 możliwe jest zrealizowanie różnych topologii dla jednej jednostki bazowej z maksymalnie czterema modułami linkującymi. Pozwala to wykorzystać szereg jednostek PNOZmulti do wdrożenia funkcji bezpieczeństwa w złożonej instalacji i dla wielu maszyn.
PNOZmulti 2 – z możliwością zdecentralizowanej rozbudowy

Nasza gama produktów: Moduły rozszerzeń PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – bezpieczne moduły We/Wy

Dostępne są różnego rodzaju moduły, takie jak: moduły wejściowe, przekaźnikowe i półprzewodnikowe moduły wyjściowe, moduły monitorowania ruchu i moduły połączeniowe.

PNOZmulti 2 – standardowe moduły We/Wy

Moduły wyjściowe dla standardowych aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl