Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma

Maksymalna funkcjonalność na minimalnej szerokości

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma są połączeniem wieloletniego doświadczenia z najnowszą technologią bezpieczeństwa. Maksymalne bezpieczeństwo i efektywność kosztową można uzyskać przy minimalnych nakładach, dzięki zastosowaniu przekaźnika obsługującego wyłączniki awaryjne.

Dzięki wąskiej obudowie i możliwości użycia różnych funkcji w każdym urządzeniu, przekaźnik ten oferuje maksymalną funkcjonalność na minimalnej szerokości. Dzięki temu można szybciej i bardziej elastycznie wdrożyć technologię bezpieczeństwa (tym samym bardziej efektywnie) przy jednoczesnej oszczędności miejsca.

Nowy moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 – Nowe funkcje w wersji 3

Wprowadziliśmy nowy moduł monitorowania prędkości PNOZ s30. Począwszy od wersji 3.0, PNOZ s30 dysponuje konfigurowalnym wyjściem analogowym przekazującym bezpiecznie zmierzoną prędkość do sterownika PLC wyższego poziomu.

Wszystko na temat nowych funkcji modułu monitorowania prędkości PNOZ s30

Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30

Twoje korzyści związane z zastosowania przekaźnika monitorującego wyłączniki awaryjne

 • Przekaźnik pozwala zaoszczędzić nawet 50% miejsca w szafie sterowniczej.
 • Szybkie uruchomienie i rozbudowa
 • Wysoka dyspozycyjność i diagnostyka liczona w sekundach:
 • Jeden moduł dla wielu funkcji bezpieczeństwa

Funkcje

Właściwości PNOZsigma
 1. Szybka instalacja: Dzięki wtykowym zaciskom sprężynowym
 2. Zmniejszone o 20% nakłady związane z okablowaniem: Rozszerzenie liczby zestyków za pomocą złączy
 3. Prosta konfiguracja: Oznakowanie i położenie zacisków jest takie samo dla wszystkich typów modułów: Dzięki temu zawsze można łatwo łączyć urządzenia na potrzeby konfigurowania, instalowania i diagnostyki
 4. Maksymalna elastyczność: Możliwość wyboru trybów pracy i funkcji wyłączników czasowych
 5. Diagnostyka liczona w sekundach: Za pośrednictwem 6 wyświetlaczy LED – bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych
 6. Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym: Bez użycia narzędzi
 7. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem: Elementy nastawcze posiadają blokowaną pokrywę

Aplikacje przekaźnika monitorującego wyłączniki awaryjne

Urządzenia można wykorzystać do aplikacji takich jak, bezpieczne monitorowanie wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych, barier świetlnych, urządzeń do sterowania oburęcznego i monitorowania czasu. Wykorzystaj PNOZsigma również dla swojej aplikacji!

Aplikacje przekaźnika monitorującego wyłączniki awaryjne

Wygodne monitorowanie prędkości – PNOZ s30

Wraz z wejściem w życie nowej dyrektywy maszynowej pojawiły się nowe wymagania w dziedzinie monitorowania napędu: Gdy napęd zostaje zatrzymany, konieczne jest bezpieczne monitorowanie i utrzymywanie stanu jego pracy.

Wymaganie to jest spełnione przez moduł monitorowania prędkości PNOZ s30. Zapewnia on bezpiecznie monitorowanie stanu zatrzymania, prędkości obrotowej i kierunku obrotów. Dlatego też dla każdej aplikacji dostępne jest prawidłowe rozwiązanie monitorowania prędkości.

Wygodne monitorowanie prędkości – PNOZ s30

Moduł rozszerzeń PNOZ s22 – co najmniej dwa razy lepszy

PNOZ s22 oferuje dwie oddzielnie kontrolowane funkcje przekaźnikowe zgodnie z poziomem bezpieczeństwa PL e wg normy PN-EN ISO 13849-1. Dla każdej funkcji przekaźnikowej do dyspozycji są 3 zestyki zwierne/1 zestyk rozwierny. Dają się one oddzielnie sterować w sposób umożliwiający przyporządkowanie wyjściom różnych funkcji, zależnych od jednostki bazowej. Bezpieczna separacja pomiędzy dwiema funkcjami przekaźników zapewnia przełączanie na różne potencjały. Zwiększenie liczby zestyków przekaźników umożliwia wykorzystanie rozbudowanego zakresu funkcji dla różnych aplikacji; jest to szczególnie ważne w połączeniu z modułem monitorowania bezpiecznej prędkości PNOZ s30.

Bezpieczne uruchomienie dzięki PNOZ s4.1

Dzięki trzem bezpiecznym zestykom o zróżnicowanym poziomie bezpieczeństwa przekaźnik PNOZ s4.1 posiada dopuszczenia do użytku przy sterowaniu palnikami. Zgodnie z normą PN-EN 50156-1 jest on dopuszczony jako elektryczne wyposażenie pieców zgodnie z wymaganiami tworzenia i instalacji takich aplikacji.

Bezpieczne uruchomienie dzięki PNOZ s4.1

Wielokrotna rozbudowa – moduły rozszerzeń zestyków PNOZ s7.1 i PNOZ s7.2

W połączeniu z jednostką bazową oraz PNOZ s7.1 można prawie bez ograniczeń rozszerzyć liczbę styków bezpieczeństwa. Do PNOZ s7.2 można podłączyć aż dziesięć PNOZ s7.1. Jeśli jest potrzebna jeszcze większa ilość styków, szereg można rozbudować o dodatkowe urządzenie PNOZ s7.1. Bez okablowania i użycia narzędzi – wyłącznie za pomocą złącza. Na szerokości 17,5 mm dostępne są w PNOZ s7.1 trzy zestyki bezpieczeństwa, a w PNOZ s7.2 nawet cztery zestyki bezpieczeństwa i jeden zestyk pomocniczy. W każdym momencie istnieje możliwość połączenia z innymi urządzeniami PNOZsigma.

Szybkie rozszerzenie styków – z PNOZsigma to bardzo proste!

Moduł rozszerzeń PNOZ s20 z wyjściami półprzewodnikowymi.

Liczbę wyjść półprzewodnikowych można rozszerzyć w połączeniu z jednostką bazową taką jak PNOZ s3: Jeśli potrzeba maksymalnie dziesięciu wyjść półprzewodnikowych, wówczas można podłączyć bezpośrednio do jednostki bazowej moduł rozszerzeń PNOZ s20. Jeśli potrzebna jest większa liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych, możliwe jest wbudowanie między nie modułu rozszerzeń PNOZ s7.1. W taki sposób można zwiększać niemal w nieskończoność liczbę wyjść półprzewodnikowych.

 • Zawory
 • Rozszerzenie styków
 • Zastosowanie w prasach w połączeniu z wymaganiem sterowania oburącz oraz z jednostką bazową PNOZ s6, na przykład uaktywniającą zawór prasy

Nasza gama produktów: PNOZsigma

Do bezpiecznego monitorowania wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, barier świetlnych

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma służą do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier świetlnych. Do każdej funkcji bezpieczeństwa wykorzystywany jest jeden przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ.
Sterowanie dwuręczne

Sterowanie dwuręczne

Przekaźniki bezpieczeństwa dla gamy produktów PNOZsigma na potrzeby bezpiecznego monitorowania przycisków oburęcznych. Do dyspozycji są dwie wersje: Typ IIIC i typ IIIA zgodne z normą EN 574.

Monitorowanie prędkości

Moduł monitorowania prędkości na potrzeby bezpiecznego monitorowania zatrzymania, prędkości, położenia i zakresu prędkości. Monitorowanie kierunku obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 aż do poziomu PL e i zgodnie z normą PN-EN IEC 62061 aż do SIL CL 3. Możliwe jest wyświetlanie konfiguracji i informacji o błędach.

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 bezpieczna kontrola hamulców

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 jest odpowiedni do bezpiecznej kontroli hamulców i kontrolowania hamulców przytrzymujących lub hamulców bezpieczeństwa.

Monitorowanie czasu

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s5 charakteryzuje się wyłączeniem z opóźnieniem i może być wykorzystywany jako wyłącznik czasowy. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s9 może być wykorzystany jako impulsowy wyłącznik czasowy lub jako moduł rozszerzeń liczby zestyków.

Moduły rozszerzeń liczby zestyków

Moduły rozszerzeń liczby styków w przekaźnikach PNOZsigma stosowane są w celu zwiększenia liczby dostępnych zestyków. Są one wykorzystywane jako moduły rozszerzeń dla bezpiecznych styków w jednostce bazowej. Jednostkami bazowymi są wszystkie przekaźniki bezpieczeństwa lub systemy kontroli bezpieczeństwa z monitorowaniem pętli sprzężenia zwrotnego.

Akcesoria

Akcesoria do przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma, takie jak: zaciski, złącza i terminatory.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl