Ochrona środowiska naturalnego i energooszczędność w firmie Pilz

Zintegrowane zarządzanie energią i środowiskiem

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu energią i ochroną środowiska firma Pilz monitoruje w sposób ciągły swoją wydajność energetyczną i poziom ochrony środowiska, tak aby wykrywać słabe punkty i unikać niepotrzebnego zużycia energii. Celem jest ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Zarządzanie energią i ochroną środowiska

Od marca 2016 r. firma Pilz posiada system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 oraz system zarządzania ochroną środowiska zgodnie z normą ISO 14001. Są one pomocne w procesie wdrażania naszego celu, jakim jest praca i produkcja przyjazna dla środowiska i energooszczędna.

Dostawcy

Nasi dostawcy są aktywnie zaangażowani w proces właściwego zarządzania niebezpiecznymi substancjami. Zagadnienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska to dodatkowe czynniki brane pod uwagę podczas zakupu produktów i usług.

Ochrona środowiska w różnych sektorach przemysłu

Surowce:

Produkty firmy Pilz są pakowane w papier pochodzący w 100% z recyklingu. Pozwala to oszczędzić surowce i zminimalizować zużycie folii.

Emisja CO2

Korzystanie z energii geotermalnej w nowym budynku firmy Pilz przyczyniło się do spadku wytwarzania CO2. Do produkcji energii wykorzystywany jest system fotowoltaiczny.

Niebezpieczne substancje:

Po przejściu na lutowanie bezołowiowe nastąpiło istotne polepszenie bilansu substancji zanieczyszczających środowisko.

Odpady:

Odpady produkcyjne podlegają recyklingowi.

Produkty i systemy

Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych wartości firmy Pilz. Firma stawia na rozwój przyjaznych dla środowiska produktów, wykorzystujących ekologiczne materiały i energooszczędne technologie. Efektywność energetyczna to jeden ze szczególnych wymogów stawianych przez nasz dział rozwoju nowym produktom i kierunkom postępu technologicznego. W istocie zagadnienie to zostaje uwzględnione już na wczesnym etapie cyklu życia produktu. Dotyczy to wszystkich systemów sterowania, przekaźników, czujników i aktuatorów. 

Postawienie na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska

Program Blue Competence

Firma Pilz jest członkiem programu Blue Competence, inicjatywy powołanej do życia przez VDMA (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urządzeń). W toku realizacji programu powstała sieć powiązań sektora budowy maszyn w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz gromadzone są zasoby, wiedza i doświadczenie VDMA. W ramach współpracy firma Pilz zobowiązała się do przestrzegania 12 zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarze budowy maszyn (www.bluecompetence.net/about).

Certyfikat ÖKOPROFIT

Od 2007 r. firma Pilz posiada znak ÖKOPROFIT przyznawany przez miasto i powiat Esslingen za działania na rzecz ochrony środowiska.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl