Polska | polski

Ochrona środowiska naturalnego i energooszczędność w firmie Pilz

Zintegrowane zarządzanie energią i środowiskiem firmy Pilz

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu energią i środowiskiem, firma Pilz monitoruje w sposób ciągły wydajność energetyczną i zdolność do ochrony środowiska, aby wykrywać słabe punkty i unikać niepotrzebnego zużycia energii. Celem jest ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Zarządzanie energią i środowiskiem

Od marca 2016 firma Pilz posiada system zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 oraz system zarządzania oddziaływaniem na środowisko zgodnie z normą ISO 14001. Są one pomocne w procesie wdrażania naszego celu, jakim jest praca i produkcja w sposób przyjazny dla środowiska i energooszczędny.

Dostawcy

Nasi dostawcy są aktywnie zaangażowani we właściwe zarządzanie niebezpiecznymi substancjami. Zagadnienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska to dodatkowe czynniki brane pod uwagę podczas zakupu produktów i usług.

Ochrona środowiska w różnych sektorach przemysłu

Surowce:

Produkty firmy Pilz są pakowane w papier pochodzący w 100% z recyklingu. Pozwala to oszczędzić surowce i zminimalizować zużycie folii.

Emisja CO2

Korzystanie z energii geotermalnej w nowym budynku firmy Pilz przyczyniło się do spadku wytwarzania CO2. Do produkcji energii wykorzystywany jest system fotowoltaiczny.

Niebezpieczne substancje:

Po przejściu na lutowanie bez stosowania cyny nastąpiło istotne polepszenie bilansu substancji zanieczyszczających.

Odpady:

Odpady produkcyjne podlegają recyklingowi.

Produkty i systemy

Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych wartości firmy Pilz. Firma jest skoncentrowana na rozwoju produktów przyjaznych dla środowiska wykorzystujących ekologiczne materiały i energooszczędne technologie. Efektywność energetyczna to jeden ze szczególnych wymogów nakładanych przez dział rozwoju na nowe produkty i nieustający postęp technologiczny. W rezultacie kwestia ta zostaje uwzględniona już na wczesnym etapie cyklu życia produktu. Dotyczy to wszystkich systemów sterowania, przekaźników, czujników i aktuatorów. 

Postawienie na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska

Program Blue Competence

Firma Pilz jest członkiem programu Blue Competence, zainicjowanej przez VDMA (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urządzeń). W toku jego realizacji programu powstaje sieć powiązań sektora budowy maszyn na polu zrównoważonego rozwoju oraz gromadzone są zasoby, wiedza, umiejętności i doświadczenie VDMA. W ramach współpracy zobowiązujemy się do przestrzegania 12 wytycznych dotyczących zrównoważonego działania maszyn i urządzeń (www.bluecompetence.net/about).

Certyfikat ÖKOPROFIT

W latach 2014, 2015 i 2016, miasto i okręg Esslingen przyznały firmie Pilz tzw. certyfikat ÖKOPROFIT za jej zasługi w dziedzinie ochrony środowiska.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl