Polska | polski

Ostfildern, 19.11.2019

Firma Pilz przetrwała poważny cyberatak i dostrzega dziś potrzebę reorganizacji, ponieważ „cyberprzestępczość jest poważnym zagrożeniem dla naszego kraju”.

W połowie października zeszłego roku firma Pilz GmbH & Co. KG stała się celem poważnego cyberataku. Zaatakowana została globalna sieć serwerów i systemów komunikacyjnych firmy, której siedziba znajduje się w Ostfildern. Po czterech tygodniach od ataku firma wyciąga wstępne wnioski: Firma Pilz wyszła zwycięską ręką z ataku – przywrócono produkcję i obsługę klienta. Ostatecznie firma odradza się po ataku silniejsza. Jednak zarząd firmy mówi głośno o powadze zagrożenia.

13 października zeszłego roku systemy monitorowania serwerów firmy Pilz zarejestrowały podejrzaną aktywność, która została zidentyfikowana jako atak hakerski. Natychmiast po rozpoznaniu ataku wyłączone zostały wszystkie sieci i serwery, aby zapobiec potencjalnemu rozprzestrzenieniu się zagrożenia zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.
Niestety sprawcy zdążyli wykorzystać już trojana szyfrującego typu ransomware do zainfekowania serwera globalnego i zaszyfrowania części danych.

Atak na szczęście nie rozprzestrzenił się dalej
Po kilku godzinach od wystąpienia ataku firma Pilz powiadomiła odpowiednie władze. „Jeśli chodzi o sam atak, jesteśmy w stałym kontakcie z organami prowadzącymi dochodzenie, natomiast nie wolno nam mówić wiele o szczegółach, aby nie zaszkodzić trwającemu dochodzeniu. Możemy natomiast z całą pewnością potwierdzić, że ani dane klientów ani dostawców nie zostały skradzione oraz nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa. To bardzo dobra wiadomość!” – podkreśla Thomas Pilz, partner zarządzający w firmie Pilz.
W trakcie prowadzenia dochodzenia eksperci śledczy starannie sprawdzali, które obszary sieci zostały zainfekowane, i czyścili je. Infrastruktura IT firmy była stopniowo uruchamiana. Jednak przywrócenie wszystkim pracownikom pełnego poziomu funkcjonalności środowiska IT będzie wymagało czasu.

Obsługa klienta bezwzględnym priorytetem
„Naszym bezwzględnym priorytetem jest zapewnienie klientom wsparcia oraz dostaw ze standardowym poziomem jakości” – wyjaśnia Susanne Kunschert, partner zarządzający. Produkcja we wszystkich europejskich zakładach prowadzona jest obecnie na tym samym poziomie co przed atakiem. W działach produkcji i logistyki wprowadziliśmy przejściowo dodatkowe zmiany, aby zagwarantować terminowe dostawy. Dział obsługi klienta znajduje się w stałym kontakcie z klientami na całym świecie.
Zarząd firmy uważa również, że obecna sytuacja stwarza możliwości wprowadzenia usprawnień – nie tylko w obszarze IT: „ostatnie tygodnie pokazały, że technologie mogą zawieść, ale dzięki solidarności i zaangażowaniu ludzi oraz ich gotowości do wspólnego rozwiązywania problemów możliwe jest pokonanie przeszkód. Z nadzieją patrzymy w przyszłość”.

Dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie świadomości
Kunschert dodała także, że: „obecna fala ataków na naszą i wiele innych firm wyraźnie pokazuje, że cyberprzestępczość staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla spokoju i dobrobytu naszego kraju. Wszyscy musimy dołożyć starań, aby wesprzeć zwalczanie tego rodzaju zorganizowanej przestępczości oraz aby między firmami, stowarzyszeniami, władzami i politykami zawiązała się bliższa współpraca, której celem będzie ochrona firm i instytucji przez podobnymi zjawiskami”.
Firma Pilz wykorzysta doświadczenia zdobyte podczas niedawnego cyberataku, by rozszerzyć swoją wiedzę specjalistyczną w dziedzinie bezpieczeństwa i podzielić się nią z klientami.

Cztery tygodnie po cyberataku firma Pilz GmbH & Co. KG wyciąga pierwsze wnioski. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)
Cztery tygodnie po cyberataku firma Pilz GmbH & Co. KG wyciąga pierwsze wnioski. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Cztery tygodnie po cyberataku firma Pilz GmbH & Co. KG wyciąga pierwsze wnioski. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: