Polska | polski

Ostfildern, 07.08.2019

Nowy program kwalifikacji Pilz - systemowe podejście do szkoleń pracowniczych.

W firmie Pilz opracowaliśmy nowy międzynarodowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i automatyki. Owocem tych prac jest program szkoleniowy, który spełnia potrzeby pracowników w obszarze dokształcania. System podnoszenia kwalifikacji pozwala pracownikom na całym świecie uczestniczyć w szkoleniach poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa maszyn, dostępnych na wszystkich poziomach – od podstawowego, aż po ekspercki z certyfikatem TÜV.

Zawartość merytoryczna i struktura szkoleń zostały zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli zaplanować swoją osobistą ścieżkę podnoszenia kwalifikacji: Program umożliwia rozpoczęcie nauki od dowolnego poziomu oraz kontynuowanie jej aż do osiągnięcia oczekiwanego poziomu kwalifikacji. Szkolenia dostępne są na całym świecie w lokalnym języku zgodnie z tym samym standardem.

Wyznaczanie standardów
Nasz program szkoleniowy pozwala ustandaryzować poziom wiedzy pracowników na całym świecie. Duże międzynarodowe firmy mogą wdrażać indywidualne programy kształcenia, systematycznie podnosząc kompetencje swoich pracowników, a także ustanawiając jednakowe standardy kwalifikacji dla całego przedsiębiorstwa.
Program składa się czterech poziomów. Treść każdego kolejnego poziomu charakteryzuje się wyższym stopniem złożoności, a w zależności od tematu stanowi kontynuację wcześniej poznanych zagadnień.

Zostań ekspertem, pokonując krok po kroku kolejne poziomy
Poziom podstawowy nie wymaga posiadania żadnej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn. W ramach wprowadzenia, uczestnicy mogą wziąć udział w szkoleniu webowym „Bezpieczeństwo maszyn –
wprowadzenie i wdrożenie praktyczne”. Umożliwia ono zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i pomoże przejść do kolejnych etapów.
Na poziomie podstawowym uczestnicy zostaną zaznajomieni z wszystkimi istotnymi zagadnieniami pozwalającymi na lepsze zrozumienie kwestii technicznych, na przykład w ramach „warsztatu oceny ryzyka związanego z maszynami”. Na poziomie zaawansowanym uczestnicy powinni dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Szkolenie takie jak „Podstawy znakowania CE” pozwala zgłębić wiedzę i zdobyć nowe umiejętności zawodowe w kluczowych obszarach.
Poziom ekspercki pozwala na uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie potwierdzonego certyfikatem. Kwalifikacje, takie jak CECE – Certified Expert in CE Marking, (CECE) każdorazowo potwierdzane są przez zewnętrzną organizację egzaminacyjną.

Oprócz kwestii dotyczących bezpieczeństwa maszyn, automatyzacji i technologii bezpieczeństwa, nasze szkolenia poruszają również szereg innych aktualnych zagadnień.

„Szkolenia pracowników to niekończący się proces. Zauważyliśmy, że w firmach rośnie znaczenie szkoleń i rozwoju zawodowego. To właśnie w ten trend wpisuje się nasz program. Jest on postępowy, modułowy i całkowicie spersonalizowany” – wyjaśnia Andreas Schott, szef programu Pilz Academy.

Więcej informacji na temat szkoleń oferowanych przez firmę Pilz można znaleźć tutaj.

Firma Pilz oferuje szeroki wybór dostępnych na całym świecie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji. Kursy zostały zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli zaplanować swoją osobistą ścieżkę podnoszenia kwalifikacji. Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG
Firma Pilz oferuje szeroki wybór szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji dostępnych na całym świecie. Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli zaplanować swoją osobistą ścieżkę podnoszenia kwalifikacji. Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG

Firma Pilz oferuje szeroki wybór szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji dostępnych na całym świecie. Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli zaplanować swoją osobistą ścieżkę podnoszenia kwalifikacji. Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: