Polska | polski

Ostfildern, 02.07.2019

Globalna profesjonalna sieć na rzecz bezpiecznej automatyzacji – program współpracy partnerskiej firmy Pilz

Dzięki współpracy z firmą Pilz w ramach programu partnerskiego zadania stają się rozwiązaniami: Dzięki wybranym partnerom, klienci będą mogli uzyskać kompletne rozwiązania technologiczne w obszarze bezpiecznej automatyzacji firmy Pilz.

Firmy partnerskie działają niezależnie od firmy Pilz. Wspierają producentów i operatorów maszyn we wdrażaniu projektów automatyzacji. Dzięki czemu klienci otrzymują zintegrowane rozwiązania, które łączą w sobie wiedzę techniczną z doświadczeniem firmy Pilz w obszarze bezpieczeństwa. Dlatego masz gwarancję, że Twój partner posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Zadania stają się rozwiązaniami
Wśród usług oferowanych przez partnerów firmy Pilz jest wsparcie dla klientów na wszystkich etapach wdrażania koncepcji bezpiecznej automatyzacji – od wyboru produktu po integrację systemu i walidację maszyn. Partnerzy systemowi ściśle współpracują z firmą Pilz. Znają oni doskonale produkty i rozwiązania firmy Pilz oraz świadczą swoje usługi lokalnie. W ramach oferty usług związanych z bezpieczeństwem i automatyzacją firma Pilz wydłuża cykl życia maszyn.

Certyfikowani partnerzy
Firma Pilz nawiązuje współpracę z firmami partnerskimi, a jej program bazuje na wsparciu technicznym, wsparciu w zarządzaniu projektami oraz certyfikacji jakości. Partnerzy są zobowiązani do przestrzegania surowych specyfikacji i są regularnie poddawani audytom prowadzonym przez firmę Pilz. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji uznawane jest za podstawowy element programu partnerskiego. Stałym składnikiem programu i warunkiem uzyskania certyfikatu jest odbycie szkolenia poświęconego aktualnym technologiom, produktom marki Pilz oraz międzynarodowym normom bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje na temat formy współpracy partnerskiej firmy Pilz dostępne są tutaj.

Dzięki współpracy z firmą Pilz w ramach programu partnerskiego zadania stają się rozwiązaniami: Firmy partnerskie to podmioty, które uzyskały certyfikat firmy Pilz i oferują kompletne rozwiązania korzystające z jej technologii bezpieczeństwa.
Dzięki współpracy z firmą Pilz w ramach programu partnerskiego zadania stają się rozwiązaniami: Firmy partnerskie to podmioty, które uzyskały certyfikat firmy Pilz i oferują kompletne rozwiązania korzystające z jej technologii bezpieczeństwa.

Dzięki współpracy z firmą Pilz w ramach programu partnerskiego zadania stają się rozwiązaniami: Firmy partnerskie to podmioty, które uzyskały certyfikat firmy Pilz i oferują kompletne rozwiązania korzystające z jej technologii bezpieczeństwa.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: