Polska | polski

Ostfildern, 19.02.2019

Technologia IO-Link dla systemu PSSuniversal 2 – łączność na potrzeby usieciowionej produkcji

Firma Pilz prezentuje nowy moduł IO-Link PSS u2 ES 4 IOL na potrzeby komunikacji między zdalnym systemem we/wy PSSuniversal 2 a czujnikami i urządzeniami wykonawczymi. Technologia IO-Link została znormalizowana na całym świecie zgodnie z normą IEC 61131-9. Umożliwia ona automatyczną parametryzację i rozszerzoną diagnostykę urządzeń zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.

Moduł nadrzędny IO-Link PSS u2 ES 4IOL może zostać zintegrowany z sieciami Profinet i Ethernet/IP z wykorzystaniem odpowiednich modułów komunikacyjnych. Urządzenia IO-Link, takie jak czujniki lub urządzenia wykonawcze, są podłączone do systemu we/wy PSSuniversal 2 za pośrednictwem czterech portów IO-Link w module nadrzędnym. Jeden moduł może przesyłać do 128 bajtów danych dotyczących procesów w ramach komunikacji point-to-point. Dane dotyczące procesów i urządzeń są dostępne centralnie w module nadrzędnym. Dzięki szczegółowej diagnostyce urządzeń i okablowania interfejs danych IO-Link upraszcza realizację wszystkich zadań związanych z konserwacją.

Wydajna parametryzacja
Moduł nadrzędny może zostać skonfigurowany w prosty sposób za pomocą oprogramowania PASconfig firmy Pilz. Użytkownik może zapisywać konfiguracje urządzenia centralnie w module nadrzędnym PSS u2 ES 4IOL: po wymianie jednego czujnika jego dane są po prostu przenoszone do nowego czujnika – nie ma potrzeby ustawiania żadnych nowych parametrów. Taka zautomatyzowana parametryzacja pozwala oszczędzić czas operatora, zmniejsza liczbę usterek i zwiększa dostępność instalacji. Moduł IO-Link można wymieniać „na gorąco”, aby dodatkowo skrócić czas przestoju.

Inteligentna diagnostyka
Wyświetlacz LED na module nadrzędnym pozwala zwizualizować tryb IO-Link, stan działania oraz błędy modułu. Rozszerzona diagnostyka w ramach komunikacji z urządzeniami IO-Link umożliwia wykrywanie otwartych obwodów. Moduł nadrzędny IO-Link PSS u2 ES 4IOL dostarcza inteligentnym urządzeniom informacje do dalszego przetwarzania na potrzeby produkcji sieciowej i może wspierać przyszłe rozwiązania w dziedzinie konserwacji prewencyjnej.

Zdalny system we/wy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i automatyzacji
System PSSuniversal 2 zapewnia wymaganą elastyczność, otwartość i dokładność. Jest to oszczędne rozwiązanie przeznaczone do rozbudowy urządzeń peryferyjnych. Moduły we/wy można wykorzystywać w ten sam sposób z szeroką gamą protokołów bezpieczeństwa. Trzyczęściowa struktura systemu PSS u2 ułatwia jego instalację i serwisowanie. Zoptymalizowana obsługa pozwala zmniejszyć liczbę błędów i pomaga użytkownikowi zaoszczędzić czas.

Stoisko firmy Pilz znajdą Państwo w hali 9, przy stoisku 17. Więcej informacji tutaj

Dzięki nowemu modułowi IO-Link PSS u2 ES 4 IOL system PSSuniversal 2 może teraz komunikować się z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi za pośrednictwem globalnie znormalizowanego interfejsu we/wy.
Dzięki nowemu modułowi IO-Link PSS u2 ES 4 IOL system PSSuniversal 2 może teraz komunikować się z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi za pośrednictwem globalnie znormalizowanego interfejsu we/wy.

Dzięki nowemu modułowi IO-Link PSS u2 ES 4 IOL system PSSuniversal 2 może teraz komunikować się z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi za pośrednictwem globalnie znormalizowanego interfejsu we/wy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: