Polska | polski

Ostfildern, 19.02.2019

Bezpieczeństwo maszyn: Firma Pilz rozszerza swoją międzynarodową ofertę usług! Zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi w USA

Firma Pilz rozszerza swoją międzynarodową ofertę usług w obszarze bezpieczeństwa maszyn o wsparcie w zakresie oceny zgodności z przepisami obowiązującymi w USA. Producenci i operatorzy mają pewność, że dana instalacja lub maszyna spełnia amerykańskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Eksport maszyn do USA odbywa się zgodnie ze specyfikacjami, których treść może zależeć od stanu lub regionu. Firma Pilz oferuje pakiet usług zapewniających zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi na rynku amerykańskim. Co w nim szczególnego? Lokalny oddział firmy Pilz może lepiej koordynować projekt, bazując podczas realizacji na wiedzy swoich ekspertów.

Wszystkie usługi od jednego dostawcy
Firma Pilz dostarcza wszystkie dokumenty wymagane w procesie uzyskania przez maszynę świadectwa zgodności wydanego przez lokalny urząd. Firma Pilz zapewnia wsparcie ekspertów już na etapie projektowania. Dokonują oni oceny konstrukcji maszyny zwłaszcza w kontekście amerykańskich wymogów w zakresie elektryki. Następnie firma Pilz podejmuje w imieniu klientów wszystkie niezbędne działania – od oceny ryzyka i przygotowania procedury LoTo (ochrona przed niebezpiecznymi źródłami energii), aż po walidację zgodności z przepisami obowiązującymi w USA, co – w razie konieczności – obejmuje również współpracę z lokalnymi urzędami.

Złożone specyfikacje dotyczące eksploatacji maszyn w USA
W USA obowiązują różnorodne standardy dotyczące produktów, przepisy przeciwpożarowe, dyrektywy elektryczne oraz przepisy krajowe określające sposoby zapewnienia bezpieczeństwa maszyn. Dotyczy to zarówno urządzeń nowych, jak i używanych, modyfikowanych lub rozbudowywanych.

Każdy podmiot będący producentem maszyn na rynek amerykański powinien uwzględnić wszystkie obowiązujące przepisy już na etapie projektowania, tak aby późniejsze przekazanie maszyny do eksploatacji mogło przebiegać bezproblemowo z punktu widzenia potrzeby uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Z kolei amerykańscy operatorzy maszyn są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków ostrożności w miejscu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji maszyny. Obejmuje to między innymi opracowanie procedury LoTo, która pozwala bezpiecznie kontrolować źródła niebezpiecznej energii oraz wdrażać odpowiednie środki ochronne.

Międzynarodowe „paszporty” maszyn
Mimo że cel zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy jest na całym świecie ten sam, w różnych regionach lub krajach mogą obowiązywać różne specyfikacje i przepisy w zakresie bezpieczeństwa maszyn oraz urządzeń. Maszyny zgodne z dyrektywami i normami w jednym kraju mogą nie spełniać wymagań przepisów obowiązujących w innym kraju. Eksportując maszyny z jednego kraju do drugiego, klienci muszą stawić czoła złożonym problemom związanym z oceną zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. Na podobnej zasadzie operatorzy, np. w przedsiębiorstwach międzynarodowych, muszą postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach.
Dysponując zespołem ponad 300 ekspertów w 42 oddziałach na całym świecie, firma Pilz wspiera producentów, eksporterów i operatorów maszyn dostarczanych do najróżniejszych krajów w kwestiach oceny zgodności z obowiązującymi przepisami i tym samym ułatwia firmom dostęp do nowych rynków.

Firma Pilz oferuje pakiet usług zapewniających zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi na rynku amerykańskim.
Firma Pilz oferuje pakiet usług zapewniających zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi na rynku amerykańskim. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Firma Pilz oferuje pakiet usług zapewniających zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi na rynku amerykańskim. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: