Polska | polski

Ostfildern, 11.02.2019

Bezpieczeństwo transmisji sygnału dzięki interfejsowi M12

Pilz oferuje dwa nowe moduły główne z interfejsem M12 w systemie sterowania PSS 4000-R przeznaczonym do zastosowań w kolejnictwie. Gwarancja bezpiecznej transmisji sygnału wzdłuż torów, nawet w niesprzyjających warunkach!

Dwa nowe moduły główne z interfejsami do złączy wtykowych M12 rozbudowują oferowany przez Pilz system sterowania dla branży kolejowej PSS 4000-R: jeden moduł główny z funkcją PLC i jeden moduł główny typu I/O. Oba moduły spełniają wymagania norm CENELEC EN 5012x. Dzięki 4-pinowym kodowanym interfejsom M12 zapewniają pozbawioną zakłóceń komunikację w pojazdach szynowych oraz w obiektach sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych – nawet w trudnych warunkach środowiskowych i przy wysokich obciążeniach mechanicznych.

Odpowiednie moduły I/O zatwierdzone do użytku w kolejnictwie umożliwiają bezpieczne przetwarzanie sygnału cyfrowego i analogowego. Moduły typu T mogą być wykorzystywane w przedziale temperatur od -40 do + 70°C do przetwarzania sygnałów niezwiązanych z bezpieczeństwem.

Informacje o systemie sterowania PSS 4000-R można znaleźć tutaj

Sprawna komunikacja: Dwa nowe moduły główne z interfejsem M12 uzupełniają oferowany przez Pilz system sterowania PSS 4000-R.
Sprawna komunikacja: Dwa nowe moduły główne z interfejsem M12 uzupełniają oferowany przez Pilz system sterowania PSS 4000-R.

Sprawna komunikacja: Dwa nowe moduły główne z interfejsem M12 uzupełniają oferowany przez Pilz system sterowania PSS 4000-R.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: