Polska | polski

Ostfildern, 26.11.2018

Nowy konfigurowalny system bezpieczeństwa PNOZmulti firmy Pilz z funkcją symulacji – przeprowadzaj symulacje konfiguracji teraz także offline!

Począwszy od wersji 10.9, PNOZmulti Configurator umożliwia przeprowadzanie symulacji konfigurowalnych systemów bezpieczeństwa w trybie offline, całkowicie bez użycia sprzętu. W ten sposób firma Pilz zapewnia przydatną pomoc w wykrywaniu, analizowaniu i naprawianiu błędów na wczesnym etapie.

Od wersji 10.9 oprogramowania możliwe jest skorzystanie z funkcji symulacji, która pozwala na przetestowanie skonfigurowanego programu użytkownika w celu sprawdzenia bezpieczeństwa instalacji i maszyn jeszcze przed uruchomieniem. Funkcja symulacji otwiera szerokie możliwości uzyskania oszczędności już na etapie planowania projektu.

Bezpieczne zarządzanie od samego początku
Dzięki symulacji użytkownik może upewnić się, że jego system bezpieczeństwa został „prawidłowo skonfigurowany”, nawet przed jego uruchomieniem, oraz potwierdzić prawidłowość działania logiki programu. Rozwiązanie Pilz umożliwia łatwą symulację działania programów użytkownika, co jest szczególnie ważne w obliczu coraz większych gabarytów maszyn i coraz większego stopnia automatyzacji.
Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku maszyn wyposażonych w złożone urządzenia zabezpieczające i wymuszających bliskie interakcje człowieka z maszyną, w związku z czym operator musi być chroniony za pomocą kompleksowych mechanizmów bezpieczeństwa.

Mniejsze ryzyko dla człowieka i maszyny
Proste elementy logiczne, liczniki i tryby pracy, takie jak np. tryb ciągły, są obliczane automatycznie w pierwszym kroku. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie symulacji ogólnego działania w sytuacji, gdy elementy, które nie są symulowane, są doprowadzane do wymaganego stanu poprzez wymuszenie wyjść (stan sygnału jest trwale przyporządkowany). W ten sposób można ograniczyć konieczność definiowania wszystkich sygnałów wejściowych. Symulacja zmniejsza koszty instalacji i pomaga ograniczyć ryzyko dla człowieka i maszyny.
Za pomocą PNOZmulti Configurator firmy Pilz użytkownicy mogą w prosty sposób planować, konfigurować, dokumentować i uruchamiać rozwiązania. Proste opcje diagnostyki i wizualizacji skracają czas przestojów instalacji i maszyn.

Dodatkowe informacje o oprogramowaniu dostępne są tutaj.

W wersji 10.9 oprogramowania PNOZmulti Configurator dostępna jest funkcja symulacji. Umożliwia ona przetestowanie skonfigurowanego programu użytkownika jeszcze przed uruchomieniem, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z konfiguracją.
W wersji 10.9 oprogramowania PNOZmulti Configurator dostępna jest funkcja symulacji. Umożliwia ona przetestowanie skonfigurowanego programu użytkownika jeszcze przed uruchomieniem, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z konfiguracją.

W wersji 10.9 oprogramowania PNOZmulti Configurator dostępna jest funkcja symulacji. Umożliwia ona przetestowanie skonfigurowanego programu użytkownika jeszcze przed uruchomieniem, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z konfiguracją.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: