Polska | polski

Ostfildern, 15.01.2019

Nowa kwalifikacja „CECE – Certified Expert in CE Marking” - najwyższy poziom kwalifikacji w procesie CE

Pilz rozszerza swoją ofertę o kolejne certyfikowane przez TÜV szkolenie: Nowa kwalifikacja „CECE – Certified Expert in CE Marking” dostarcza specjalistycznej wiedzy na temat wszystkich niezbędnych kroków na drodze do uzyskania znaku CE.

Wszystkie maszyny wprowadzone do obrotu w europejskim obszarze ekonomicznym po raz pierwszy po  01.01.1995 podlegają wymaganiom dyrektywy maszynowej (w aktualnej wersji 2006/42/WE), dlatego też muszą być opatrzone znakiem CE – niezależnie od miejsca wyprodukowania. Procedura oceny zgodności, która musi być w tym celu przeprowadzona, wymaga posiadania szczegółowej wiedzy w tym zakresie.

Obszerna wiedza dotycząca maszyn
Szkolenie „CECE – Certified Expert in CE Marking” zapewnia niezbędną wiedzę w zakresie nadawania znaku CE nowym lub modyfikowanym maszynom, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem i normami. Nasz program szkoleniowy dopasowany jest głównie do potrzeb producentów, importerów i integratorów maszyn, a także do osób zaangażowanych w proces nadawania znaku CE po stronie operatorów.
Szkolenie obejmuje kompletny proces CE dla wszystkich typów maszyn – na podstawie modelu wirtualnej maszyny opisany zostaje cały proces od oceny ryzyka po umieszczenie tabliczki ze znakiem CE. Uczestnicy szkolenia mogą skorzystać z wieloletniego doświadczenia naszych trenerów, a następnie wdrażać uzyskaną wiedzę w praktyce, dzięki szczegółowym przykładom i  praktycznym warsztatom.

Uznawana na całym świecie
Uzyskana kwalifikacja jest rozpoznawana i honorowana na całym świecie. Szkolenie prowadzone jest przez wszystkie oddziały firmy Pilz zawsze na tym samym, najwyższym poziomie Szkolenie kończy się egzaminem. Po zaliczeniu egzaminu, uczestnicy otrzymują uznawany na całym świecie
certyfikat TÜV NORD dla „CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Określanie standardów w przedsiębiorstwie
Uzyskanie kwalifikacji CECE nie jest jedyną korzyścią dla pracowników: Spółki działające na arenie międzynarodowej mogą ustanowić ją jako swój wewnętrzny standard. Dzięki temu osiągają jednolity poziom kompetencji swoich pracowników w odniesieniu do procesu CE, przy uwzględnieniu odpowiednich norm i przepisów.

Dzięki szkoleniu „CECE – Certified Expert in CE Marking” uczestnicy mają możliwość uzyskać najwyższy możliwy poziom kwalifikacji w dziedzinie znakowania CE.
Dzięki szkoleniu „CECE – Certified Expert in CE Marking” uczestnicy mają możliwość uzyskać najwyższy możliwy poziom kwalifikacji w dziedzinie znakowania CE.

Dzięki szkoleniu „CECE – Certified Expert in CE Marking” uczestnicy mają możliwość uzyskać najwyższy możliwy poziom kwalifikacji w dziedzinie znakowania CE.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: