Polska | polski

Ostfildern, 02.10.2018

Nowy nośnik energii PMCenergy SD wykorzystuje energię hamowania – hamując, oszczędzasz!

Firma Pilz rozszerza swoją ofertę energooszczędnej technologii napędów: Nowe nośniki energii PMCenergy SD pozwalają oszczędzić do 60% energii w przypadku połączenia ich z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5. W tym celu energia wytwarzana w procesie hamowania jest pochłaniana, buforowana i ponownie dostarczana bez zawracania jej do sieci zasilającej.

Inne korzyści poza oszczędnością energii: Niski poziom wytwarzanego ciepła (energia hamowania nie jest już rozpraszana) zapewnia dłuższy okres eksploatacji urządzeń i ponieważ wystarczą urządzenia chłodzące o mniejszej wydajności, nośnik energii PMCenergy SD również pozwala oszczędzić na kosztach i miejscu w szafie sterowniczej.

Nośnik energii PMCenergy SD wykonuje niezależnie obliczenia poziomu napięcia roboczego w obwodzie pośrednim serwowzmacniaczy. PMCenergy SD wykorzystuje kondensatory do pochłaniania energii, która przekracza dopuszczalny poziom napięcia w obwodzie pośrednim. Jeśli poziom ten jest niewystarczający, urządzenie PMCenergy SD przekazuje energię podczas przyspieszania, i tym samym przyczynia się do jej oszczędzania.

Obwody pośrednie można w prosty sposób ze sobą łączyć, dzięki temu dla grupy osi wystarczające jest tylko jedno urządzenie. Dzięki czemu użytkownicy otrzymują ekonomiczne rozwiązanie oszczędzające energię, w szczególności w przypadku dużych instalacji i maszyn o wielu osiach.

Magazynowanie energii bez sprzężenia zwrotnego
Nośnik energii pochłania energię hamowania, która nie jest zwracana do sieci. Ponieważ nie ma on bezpośredniego kontaktu z siecią po stronie wejścia, w rzeczywistości nie odbywa się zwracanie energii do sieci, a zwracanie energii z serwowzmacniacza jest minimalne.

Dzięki różnym modułom o mocy 1600 W i 3200 W można w prosty sposób zwiększyć ilość magazynowanej energii. Nośniki energii PMCenergy SD mogą pracować z różnymi serwowzmacniaczami PMCprotego DPMCtendo DD5.

Więcej informacji na temat technologii napędów firmy Pilz znajdziesz tutaj.

Na targach Motek w Stuttgarcie znajdziesz firmę Pilz w hali 8, na stoisku 8116.

Nowe nośniki energii PMCenergy SD wykorzystywane wraz z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5 pozwalają oszczędzać energię! W procesie istniejąca energia hamowania jest pochłaniana, buforowana i ponownie dostarczana bez zwracania jej do sieci zasilającej.
Nowe nośniki energii PMCenergy SD wykorzystywane wraz z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5 pozwalają oszczędzać energię! W procesie istniejąca energia hamowania jest pochłaniana, buforowana i ponownie dostarczana bez zwracania jej do sieci zasilającej.

Nowe nośniki energii PMCenergy SD wykorzystywane wraz z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5 pozwalają oszczędzać energię! W procesie istniejąca energia hamowania jest pochłaniana, buforowana i ponownie dostarczana bez zwracania jej do sieci zasilającej.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: