Polska | polski

Ostfildern, 31.10.2018

Modułowe systemy szkoleniowe PES - Bezpieczna automatyzacja:

Dzięki systemowi PES firmy Pilz instytucje szkoleniowe mogą wzbogacić własną ofertę szkoleń o praktyczne zagadnienia bezpiecznej automatyzacji.

Składa się on z dziewięciu różnych paneli sterowania obejmujących technologię czujników, sterowania, obsługi i konserwacji, a także panelu umożliwiającego rzeczywistą symulację instalacji, które można łączyć ze sobą. Dzięki zastosowaniu oryginalnych podzespołów przemysłowych można symulować funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji.

Wiedza praktyczna zapewnia lepsze zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem
Moduły szkoleniowe można łączyć ze sobą na różne sposoby i nie wymagają one żadnych dodatkowych prac instalacyjnych. Dokumentacja modułów umożliwia wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas nauki. Dzięki modułom PES firma Pilz umożliwia instytucjom zajmującym się kształceniem zawodowym, takim jak szkoły zawodowe i szkoły wyższe kształcące na wydziałach elektryczności i automatyzacji wzbogacenie ich programu szkoleniowego.

Poziom trudności można dostosowywać indywidualnie
System PES umożliwia zapoznanie się z podstawami praktycznymi bezpiecznej automatyzacji. Korzystając z dostępnego okablowania, można wykonywać własne projekty i rozwiązywać zadania oparte na zdefiniowanych wcześniej ćwiczeniach. Poziom trudności modułów jest zróżnicowany: Rozpoczynając od łatwej symulacji, trener może wykorzystywać moduły z podstawowymi funkcjami technologii czujników i przekaźników. Pozwala to zapoznać uczestników z podstawami bezpieczeństwa maszyn w sposób zrozumiały, bez wiedzy z zakresu programowania.

Wraz z postępem w nauce można wykorzystać moduły zawierające bardziej skomplikowane sterowniki (na przykład panel logiczny, umożliwiający zgłębienie wiedzy z zakresu łączenia bardziej skomplikowanych obwodów bezpieczeństwa o stałych lub zmiennych konfiguracjach). Moduł przenośnika taśmowego skupia się na aspektach praktycznych, ponieważ przedstawia kompletną maszynę i jej funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji. Cel: Po ukończeniu szkolenia użytkownicy powinni umieć przeprowadzić rozruch i odbiór techniczny systemu z wykorzystaniem różnych języków programowania, tak aby móc wprawić w ruch część roboczą na przenośniku taśmowym i w razie potrzeby umożliwić włączenie odpowiednich funkcji bezpieczeństwa.

Wiedza praktyczna zapewnia lepsze zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem: Firma Pilz oferuje modułowy system szkoleniowy PES do nauki bezpiecznej automatyzacji.
Wiedza praktyczna zapewnia lepsze zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem: Firma Pilz oferuje modułowy system szkoleniowy PES do nauki bezpiecznej automatyzacji.

Wiedza praktyczna zapewnia lepsze zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem: Firma Pilz oferuje modułowy system szkoleniowy PES do nauki bezpiecznej automatyzacji.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: