Polska | polski

Ostfildern, 28.05.2018

Firma Pilz dostarcza właściwej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Walidacja aplikacji wykorzystujących roboty zgodnie z normą ISO/TS 15066, projektowanie układów bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 13849 lub PN-EN 62061, analiza i ocena ryzyka. Każdy, kto ma do czynienia z bezpieczeństwem funkcjonalnym może łatwo pogubić się w licznych zapisach publikowanych w normach i dyrektywach. Firma Pilz za pośrednictwem swojego Kompendium bezpieczeństwa dostarcza projektantom urządzeń, producentom i operatorom maszyn niezawodną wiedzę w tematyce najważniejszych norm związanych z bezpieczeństwem maszyn.

Piąta edycja Kompendium Bezpieczeństwa została rozszerzona o najnowsze tematy, takie jak współpraca człowieka z robotem oraz bezpieczeństwo w ramach Industry 4.0. Praca ta, poświęcona standardom, bazuje na wszechstronnej wiedzy i bogatym doświadczeniu zespołu autorskiego. Oprócz znaku CE omawia ona najważniejsze zasady normatywne i techniczne odnoszące się do bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Kompendium bezpieczeństwa jest pomocne w rozwiązywaniu wielu problemów dotyczących bezpieczeństwa osób, maszyn i środowiska. Jest ono dostępne na stronie firmy Pilz w formacie PDF w języku niemieckim i angielskim, do pobrania bez żadnych opłat.

Wiedza dotycząca bezpieczeństwa maszyn

Piąta edycja Kompendium Bezpieczeństwa dostarczającego wyczerpujących informacji na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego już dostępna.
Piąta edycja Kompendium Bezpieczeństwa dostarczającego wyczerpujących informacji na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego już dostępna.

Piąta edycja Kompendium Bezpieczeństwa dostarczającego wyczerpujących informacji na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego już dostępna.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: