Polska | polski

Ostfildern, 01.01.1970

Większa skuteczność i wyższe bezpieczeństwo obsługi pras! - Pilz rozszerza gamę konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 o  moduły wyjściowe PNOZ m EF 8DI2DOT

Bezpieczne monitorowanie procesów mechanicznych gwarantowane jest przez nowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 firmy Pilz. Oznacza to, że zawory bezpieczeństwa prasy i inne aktuatory wymagające przełączania dwubiegunowego można kontrolować w sposób prosty i elastyczny. Umożliwia to nie tylko bezpieczniejsze, ale również znacznie bardziej produktywne zarządzanie pracującymi prasami mechanicznymi.

Nowe moduły zapewniają wyższą skuteczność pras.

Moduł dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa
Wiele funkcji, jedno rozwiązanie: Nowy moduł wyjściowy dysponuje dwoma wyjściami bezpieczeństwa w technologii półprzewodnikowej, które obsługują wzbudzanie zaworów bezpieczeństwa pras lub inne aktuatory wymagające przełączania dwubiegunowego. Osiem wejść nowego modułu można skonfigurować, wykorzystując indywidualny czas filtracji w celu umożliwienia prawidłowej pracy dla różnorodnych sygnałów wejściowych. W zależności od aplikacji można uzyskać poziom bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 lub poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN 62061. W połączeniu z  jednostką bazową PNOZmulti 2 nowy półprzewodnikowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT wykorzystać można do bezpiecznego monitorowania funkcji bezpieczeństwa prasy.

Różnorodność bloków „prasy”
Certyfikowane bloki w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator czynią jej eksploatację łatwą i ekonomiczną. Konfigurowanie trybów pracy takich jak tryb ustawiania, tryb automatyczny i jednokrokowy, monitorowanie układu mechanicznej krzywki obrotowej lub elektroczułego urządzenia ochronnego jest tak samo łatwe jak monitorowanie pracy w przypadku śledzenia napędu mechanicznego pod kątem ewentualnego zerwania kołka bezpiecznikowego, kontrolowania zaworu bezpieczeństwa prasy i inicjacji cyklu za pośrednictwem oburęcznego aktywatora. Możliwość szybkiej konfiguracji projektu pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

Jednoczesna synchronizacja z bardziej złożonymi aplikacjami
Dla modułu rozszerzeń konfigurowany jest oddzielny moduł programowy mIQ o rozproszonych ustawieniach z 256 dodatkowymi liniami łączącymi. Program użytkownika składa się z programu głównego i jednego lub więcej modułów programowych. Elementy prasy konfiguruje się bezpośrednio w module programowym, następnie przetwarzanie odbywa się w sposób zdecentralizowany, dzięki czemu czas cyklu zostaje wyraźnie skrócony o około 3 ms.
Wzbudzenie wyjścia odbywa się błyskawicznie, co oznacza, że możliwe są czasy reakcji <8 ms. W rezultacie można szybciej wyłączać prasy, zwiększając bezpieczeństwo operatora.

Więcej informacji o modułach rozszerzeń konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2

Nowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewnia bezpieczeństwo pras.
Nowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewnia bezpieczeństwo pras.

Nowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewnia bezpieczeństwo pras.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: