Polska | polski

Ostfildern, 18.06.2018

Znak CE systemów zrobotyzowanych Grupy BMW – Pilz zapewnia bezpieczeństwo podczas produkcji samochodów

Grupa BMW współpracuje z firmą Pilz w zakresie oceny zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami, w tym oznakowania znakiem CE.

Jedno ze szczególnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczy stanowisk roboczych, na których ludzie i roboty współpracują ze sobą bez  stosowania osłon zabezpieczających. Grupa BMW tak w Europie, jak i w USA zaufała wiedzy i doświadczeniu firmy Pilz, która od lat realizuje projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych Grupy BMW w Niemczech, Anglii i w USA, począwszy od oceny ryzyka poprzez koncepcję bezpieczeństwawalidację aż po oznakowanie CE.

Pilz bierze odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa
Firma Pilz gwarantuje spełnienia wymagań bezpieczeństwa aplikacji na całym świecie. Grupa BMW wykorzystuje w swojej produkcji elastyczne systemy robotów. Ludzie i roboty współpracują „ręka w rękę” w najbardziej ograniczonych przestrzeniach – bez zamontowanych osłon.

Dotknięcie – tak, obrażenie – nie
Mimo że może dochodzić do kolizji pomiędzy ludźmi i maszynami, to jednak bezwzględnie zapewnione jest bezpieczeństwo operatora. W aplikacji HRC szczególnego znaczenia nabiera walidacja. Do tego celu specjaliści z firmy Pilz wykorzystują  niezawodny zestaw do pomiaru siły kolizji w celu określenia czy ewentualne kolizje mieszczą się w granicach bezpieczeństwa.

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem  na linii montażu, zakład produkcyjny Grupy BMW w Dingolfing: Grupa BMW wspólnie z firmą Pilz pracują nad  zapewnieniem bezpieczeństwa. Zdjęcie: Grupa BMW
Bezpieczna współpraca człowieka z robotem  na linii montażu, zakład produkcyjny Grupy BMW w Dingolfing: Grupa BMW wspólnie z firmą Pilz pracują nad  zapewnieniem bezpieczeństwa. Zdjęcie: Grupa BMW

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem na linii montażu, zakład produkcyjny Grupy BMW w Dingolfing: Grupa BMW wspólnie z firmą Pilz pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Zdjęcie: Grupa BMW

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: