Polska | polski

Ostfildern, 02.02.2018

Recertyfikacja CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) - Zapewnienie najwyższego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa maszyn

Firma Pilz wraz z jednostką notyfikowaną TÜV Nord w 2013 roku opracowały międzynarodową normę kwalifikowania specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem maszyn, wykorzystując nowatorski program CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Certyfikowani specjaliści do spraw bezpieczeństwa maszyn mogą przejść ponowną certyfikację w celu ugruntowania podstaw swojej wiedzy, jak również zapoznawania się z najnowszymi informacjami w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Zapewnianie wiedzy realizowane jest poprzez okresowe i formalne szkolenie, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do bezpieczeństwa maszyn. Ponowna certyfikacja stanowi integralną część programu CMSE®. Po upływie czterech lat od uzyskania tytułu CMSE, specjaliści mogą odnowić swój certyfikat na kolejne cztery lata.
Jednodniowe szkolenie pozwala uczestnikom zaktualizować wiedzę z zakresu odpowiednich norma i przepisów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa maszyn, a także analizowania aktualnych trendów w dziedzinie przemysłu, bezpieczeństwa i technologii. Jego celem jest również wspomóc uczestników w odnawianiu ich wiedzy dotyczącej oceny ryzyka i zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego. Absolwenci szkolenia automatycznie przedłużają swoje członkowstwo  w międzynarodowej społeczności CMSE®.
Więcej szczegółów na temat programu ponownej certyfikacji można znaleźć na stronie www.cmse.com.

CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) to globalna kwalifikacja uwzględniająca kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa maszyn. Specjaliści CMSE mogą przejść ponowną certyfikację w celu ugruntowania podstaw swojej wiedzy i jej zaktualizowania.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: