Polska | polski

Ostfildern, 23.11.2017

PSS67 PLC: Pierwszy w świecie sterownik PLC na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji o stopniu ochrony IP67 - Automatyzacja poza szafą sterowniczą.

Dzięki modułowi PSS67 PLC firma Pilz wprowadza na rynek pierwszy sterownik bezpieczeństwa PLC o stopniu ochrony IP67. Moduł PSS67 PLC można instalować poza szafą sterowniczą, bezpośrednio na maszynie. Użytkownicy zyskują więcej miejsca w szafie sterowniczej oraz większą elastyczność przy wdrażaniu zdecentralizowanej architektury sterowania.

Elastyczne zdecentralizowane rozwiązania automatyzacji są przedmiotem coraz większego zainteresowania w przypadku rozbudowanych, rozproszonych instalacji i  maszyn. Pilz rozszerza swoją gamę rozwiązań o sterownik PLC: Moduł PSS67 PLC firmy Pilz jest pierwszym sterownikiem PLC do realizacji funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego o stopniu ochrony IP67. Dzięki swojej obudowie jest szczególnie wytrzymały mechanicznie. Jest chroniony przed pyłem i krótkotrwałym zanurzeniem oraz może być wykorzystywany w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.

Automatyzacja skracająca trasy sygnałowe
Sterownik PSS67 PLC może być wykorzystywany poza szafą sterowniczą. Można go zainstalować dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. W porównaniu z systemami wymagającymi instalacji w szafach sterowniczych jego zastosowanie zmniejsza zakres prac związanych z okablowaniem oraz zwiększa elastyczność podczas wdrażania modułowej architektury instalacji.

Bezpieczeństwo i automatyzacja w ramach jednego systemu
Jako bezpieczny sterownik PLC, moduł PSS67 PLC jest odpowiedni do aplikacji wymagających stopnia ochrony nawet najwyższej kategorii PL e.
Moduł PSS67 PLC jest częścią systemu sterowania PSS 4000. Jest w pełni kompatybilny z innymi sterownikami i można łatwo go wbudować w istniejącą architekturę systemu. Sprawdzone oprogramowanie projektowe PAS4000 umożliwia programowanie w językach zgodnych z normą IEC 61131-3, a także programowanie w edytorze PASmulti Editor. Moduł PSS67 PLC dysponuje 16 bezpiecznymi wejściami cyfrowymi do bezpośredniego podłączania czujników i może być połączony z kompaktowym modułem PSS67 I/O firmy Pilz, który przekazuje sygnały z instalacji.
Całą konfigurację urządzeń można zapisać na karcie microSD. Ułatwia to wymianę urządzeń, gdyż wystarczy tylko wymienić kartę SD. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji.

Moduł PSS67 PLC firmy Pilz jest pierwszym sterownikiem bezpieczeństwa PLC o stopniu ochrony IP67. Jest szczególnie przydatny do realizacji zadań automatyzacji w instalacjach rozproszonych.
Moduł PSS67 PLC firmy Pilz jest pierwszym sterownikiem bezpieczeństwa PLC o stopniu ochrony IP67. Jest szczególnie przydatny do realizacji zadań automatyzacji w instalacjach rozproszonych.

Moduł PSS67 PLC firmy Pilz jest pierwszym sterownikiem bezpieczeństwa PLC o stopniu ochrony IP67. Jest szczególnie przydatny do realizacji zadań automatyzacji w instalacjach rozproszonych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: