Polska | polski

Ostfildern, 13.11.2017

Sterowniki PNOZmulti 2 z nowymi funkcjami monitorowania ruchu - SLA-M i SAR-M dla napędów.

Dla modułów monitorowania ruchu sterownika PNOZ m EF 1MM i 2MM dostępne są dwie nowe funkcje monitorowania ruchu: Dla bezpiecznie ograniczonego przyspieszenia SLA-M i bezpiecznego zakresu przyspieszenia SAR-M. Nowe funkcje monitorowania ruchu dostępne są począwszy od wersji 10.6 oprogramowania PNOZmulti Configurator. Zapewniają one dodatkowe bezpieczeństwo i wydajność instalacji.

Przyspieszanie bez ryzyka
Moduły do monitorowania ruchu oferują realizację funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 61800-5-2.
Funkcja SLA-M monitoruje maksymalne przyspieszenie, w razie potrzeby nie dopuszczając do przekroczenia przez silnik określonego limitu przyspieszenia. Funkcja SAR-M zapewnia, że przyspieszenie pozostaje w zakresie określonych wartości granicznych. W rezultacie takie aplikacje jak osie manipulacyjne lub osi wrzecion można bezpiecznie monitorować we wszystkich gałęziach przemysłu – również w energetyce wiatrowej.

Mobilne oprogramowanie
Konfigurowanie wszystkich funkcji bezpieczeństwa odbywa się w sterowniku PNOZmulti 2 z wykorzystaniem oprogramowania PNOZmulti Configurator. Jego wykorzystanie ułatwia określenie wartości granicznych i zakresów. Dla modułów monitorowania ruchu zostaje skonfigurowany oddzielny moduł programowy mIQ, który następnie jest uruchamiany lokalnie. Możliwa jest rozdrobniona konfiguracja kilku obszarów monitorowania. Dzięki dodatkowym 256 liniom połączeniowym możliwe jest programowanie bardziej złożonej aplikacji. Ponadto moduł programowy zapewnia bezpieczne wyłączenie również w przypadku błędu modułu bazowego. W ten sposób gwarantuje istotne skrócenie czasu reakcji.

Zróżnicowana funkcjonalność na potrzeby bezpieczeństwa
Bezpieczne ograniczenie przyspieszenia oraz bezpieczny zakres przyspieszenia uzupełniają istniejące dotychczas funkcje bezpieczeństwa: Bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1), Bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2), Bezpieczny zakres prędkości (SSR), Bezpieczne monitorowanie prędkości (SSM), Bezpieczny kierunek (SDI) oraz Bezpieczne zatrzymanie pracy (SOS). Funkcje te są dostępne począwszy od wersji sprzętowej 2.2. i gwarantują wysoką dostępność aplikacji napędu.

Różne moduły główne dla różnych zadań
Moduł monitorowania ruchu PNOZ m EF 1MM może monitorować jedną oś, moduł PNOZ m EF 2MM monitoruje dwie osie. Oba sygnalizują status monitorowanych wartości jednostkom bazowym. Wartości te można przesyłać do sterownika wyższego poziomu za pośrednictwem sieci Fieldbus. Moduły rozszerzeń spełniają wymagania normy EN IEC 61508 do SIL oraz PN-EN ISO 13849-1 do PL e. W rezultacie monitorowanie niebezpiecznych ruchów maszyny jest łatwe i bezpieczne.

Więcej informacji na temat produktu znajduje się na stronie www.pilz.com, Kod Web web150385

Na targach SPS IPC Drives znajdziesz firmę Pilz w hali 9, na stoisku 370. Więcej informacji na stronie: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

Dla modułów monitorowania ruchu sterownika PNOZ m EF 1MM i 2MM dostępne są dwie nowe funkcje monitorowania ruchu.
Dla modułów monitorowania ruchu sterownika PNOZ m EF 1MM i 2MM dostępne są dwie nowe funkcje monitorowania ruchu.

Dla modułów monitorowania ruchu sterownika PNOZ m EF 1MM i 2MM dostępne są dwie nowe funkcje monitorowania ruchu.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: